szansa na spotkanie z Bogiem

biblia (Mini)

Jeżeli jesteś sprawiedliwy, co mu dajesz? Albo co otrzymuje On z twoich rąk?
Księga Joba 35,7

 

Jakże często słyszy się słowa: Boże, jeśli wyciągniesz mnie z tych tarapatów, uzdrowisz z choroby, itp. ….. wtedy w ciebie uwierzę!” Rzeczywiście Bóg wiele razy odpowiedział na takie wołanie, ale nie dlatego, że można z Nim pertraktować, lecz dlatego, że jest łaskawy.

Pilni czytelnicy Biblii znają historię Jakuba – patriarchy, od którego wywodzi się naród izraelski. Obiecał on oddać się w służbę Bogu, jeśli ten spełni jego oczekiwania (1M.28,10-22). Podobnie jak Jakub wielu doświadczyło dobrotliwej pomocy Boga. Niewielu jednak jest takich, którzy spełnili swoje przyrzeczenia!

Niezależnie od tego wyobrażenie, że człowiek może wchodzić z Bogiem w pewne układy, stawiać Mu warunki, coś obiecać, coś „dać”, jest z gruntu błędne. Zacytowany powyżej wiersz jest jednoznaczny w swoim przesłaniu: nikt z nas nie jest w stanie podarować Bogu czegoś, czego On by jeszcze nie posiadał. Bóg jest niewyobrażalnie wielki. Bez nas i naszych darów posiada wszystko (Dz. 17,26). Świadomość ta powinna być punktem wyjściowym wszelkich przemyśleń na Jego temat. Nie uwzględniając jej, szybko popadamy w błąd.

Gdy jednak mimo tego faktu wielki Bóg zechce się do nas zwrócić, to jest to niezasłużona przychylność z Jego strony. Pismo Święte nazywa ją często łaską. Kto już na wstępie odrzuca łaskę Bożą, zamyka sobie wszelką drogę do Niego. Gdy jednak dojdziemy do autentycznego przekonania o Jego suwerenności, to następnym krokiem będzie słuszne rozpoznanie naszej własnej pozycji. W świetle Bożym jesteśmy słabi, bezradni i bez reszty zdani na Niego.

Taki wgląd w samego siebie wymaga od nas szczerości i odwagi, ale daje nam szansę na prawdziwe spotkanie z Bogiem.