szczere serce przy Panu

biblia (Mini)
Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi,
aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nim.
2 Księga Kronik 16,9

 

 

Zacytowany dziś fragment Biblii zapewnia nas, że Bóg nie przeoczy niczego, co się dzieje na ziemi. Podobnie też żaden człowiek wierzący w Niego, nie jest pozostawiony własnemu losowi. Czyż to nie jest prawdziwe pokrzepienie dla każdego dziecka Bożego, a szczególnie dla tych spośród nas, którzy żyją w samotności lub z dala od innych wierzących?

Oczy Pana przeglądają CAŁĄ ziemię! Widzą dokładnie również i Ciebie, drogi przyjacielu. Może zapytasz: dlaczego więc, mimo iż tego potrzebuję, Pan Bóg nie przychodzi z pomocą?

Czy przeczytałeś ten werset dokładnie? Nie jest w nim napisane, że wobec wszystkich wierzących, których widzi, okaże w swej mocy pomoc, chociaż z całą pewnością chętnie by to uczynił. Nasz werset biblijny mówi o Jego pomocy wobec tych, których serca szczerze trwają przy Nim. Czy nie tutaj znajduje się odpowiedź na Twoje pytanie? Czy tylko i wyłącznie w Panu Jezusie poszukujesz pomocy? Czy może poza Panem oczekujesz wciąż jeszcze, że nadejdzie ona ze strony jakichś ludzi lub instytucji? Być może właśnie dlatego Pan powstrzymuje swoją pomocną dłoń przed działaniem, które w swej łasce zamierzył już dawno dla Ciebie wykonać.

Skieruj swe oczy tylko na Pana! Zaufaj wyłącznie Jemu i powierz mu wszystkie swoje sprawy! Gdy będziesz miał szczere serce przy Panu, On okaże Ci swoją pomoc posługując się innymi ludźmi.

Wiem, że w tym świecie jest wiele zła, a codzienne problemy mogą nas przytłaczać, ale mimo to patrz tylko na Niego, oczekuj wszystkiego tylko od Niego, a to, co otrzymasz, przyjmuj z wdzięcznością jako podarowane przez Niego. Pan nigdy nie dopuści, by Twoje serce, które szczerze kierujesz tylko do Niego, zostało zawstydzone za okazywaną Mu ufność. Z pewnością doświadczysz tego, że Pan naprawdę może WSZYSTKO!