Szczodrobliwość

biblia (Mini)
Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony, a kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony.
Przypowieści Salomona 11,25

 

Pamiętajmy, że jeśli pełni troski będziemy myśleć o innych, to i Pan pomyśli o nas, nagradzając nas w ten lub w inny sposób. Gdy zadbam o „spragnionego” to i Pan nie zostawi mnie, gdy będę w potrzebie. Gdy będę zważał na małe dzieci, to i Pan potraktuje mnie z czułością, jakiej wymaga dziecko. Jeśli pasę jego stado, On też paść mnie będzie, a gdy zraszam jego ogród, to i On w czasie suszy zrosi obficie moją duszę. Jest to jego własna obietnica. Moim obowiązkiem jest, aby być mu posłusznym. Wtedy mogę oczekiwać, że Pan spełni swoje obietnice.

Szczodrobliwość będzie wynagrodzona.

Jeśli rzeczywiście pragnę, aby dobrze działo się mojej duszy, to nie mogę samolubnie gromadzić dla siebie swoich zapasów, ale dobrze je rozdzielać. Chrześcijanin winien cechować się ofiarnością, oddaniem dla swoich współbraci, hojnością dla potrzebującego. To jedna z postaw, która upodabnia go do Pana Jezusa. Czyż On nie był nam oddany bez reszty? Skąpstwo i wyrachowanie to sposoby dochodzenia do dobrobytu pochodzące z tego nieprawego świata, ale nie jest to drogą Bożą. Prawdziwa wiara kieruje się inną zasadą: dawać, aby zyskać, być szczodrobliwym, aby oczekiwać łaskawej nagrody za swoją hojność. Wówczas będę nasycony, ale nie przesycony.

Jeśli Pan zapewni mi swoje utrzymanie, będę czuł się zupełnie zadowolony. Zbytnia obfitość dóbr mogłaby uczynić mnie ociężałym. Taki stan mógłby utrudnić mi stawianie sprzeciwu wobec otaczających mnie złych zasad tego świata i sprawić, że syty ponad miarę nie szukałbym już tego, co jest w górze (por. List do Kolosan 3).