Archiwa tagu: Chrześcijanie w Anglii

CZŁOWIEK BEZ WIARY

Są chmurami bez wody unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi, wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności.
List Judy 12-13

 

Zapytano kiedyś pewnego pisarza:
– Do czego można porównać człowieka, który jest bardzo szczęśliwy, ale nie ma wiary? Pisarz, mimo że nie był chrześcijaninem, odparł:
– Taki człowiek jest podobny do jednego z kwiatów rosnących w ogrodzie, które zrywamy, aby umieścić je w wazonie. Wkrótce obumierają, gdyż nie mają korzeni oraz wody.

Człowiek bez Boga jest jak wyrwana z ziemi roślina. Został stworzony przez samego Boga na Jego obraz i po to, aby mógł mieć żywą relację ze swym Stwórcą. Jeśli odwraca się od Boga, opuszcza wyznaczone mu miejsce – jest jak okręt, który ulega rozbiciu i staje się igraszką fal morskich. Sądzi, że jest niezależny, wolny, a tak naprawdę stał się niewolnikiem wielkiego przeciwnika, szatana. Stracił kontakt z Bogiem, ze źródłem życia, dlatego jest zgubiony, skazany na śmierć, duchowo martwy.

Lecz Bóg może w swej łasce obdarzyć go życiem, prawdziwym życiem wiecznym. On chce uratować zgubionego grzesznika. Dlatego posłał swego Syna na świat, aby pojednać ze sobą zgubionego człowieka: I żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego (Kol. 1,20). On wziął na siebie nasze grzechy, ponosząc ze strony świętego Boga karę, na jaką my zasłużyliśmy!

A kim TY jesteś?
Człowiekiem, który oddala się od Boga, czy kimś, kto Go poszukuje?

Jeśli poszukujesz Go ze szczerego serca, pamiętaj – On da ci się znaleźć.