to, co u świata głupie

Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne.
1. Koryntian 1:26, 17

 

Czasy, w których żyjemy, charakteryzuje niespotykany dotąd natłok informacji o niemal nieograniczonym zasięgu. Wydaje się, że bez statystyk nic nie może funkcjonować. Istnieje jednak też pewnego rodzaju Boża „statystyka”. Możemy ją znaleźć także w dzisiejszym wersecie z Biblii.

Ten fragment wskazuje na to, co głupie i niepoważane w oczach świata oraz to, co słabe – tych, którzy przyjęli Pana Jezusa do swoich serc. Oznacza to, że są to najczęściej ludzie nieuczeni i nie pochodzący ze znaczących rodów. Taki jest Boży podział. Niewielu – Bóg, który liczy, prowadzi własną „statystykę”. Nie dzieje się tak dlatego, że Bóg nie wybrał ludzi mądrych, możnych i wysokiego rodu. O nie, są i tacy, którzy uwierzyli, jak Łukasz, który był lekarzem, bądź Paweł, faryzeusz.

Trzeba jednak przyznać, że sposób myślenia ludzi tzw. wysokiego rodu jest główną przeszkodą, aby uwierzyli Bogu i Jego Słowu. Pisarz Gottfried Benn (1886-1956) w jednym ze swoich wierszy wyraża pogląd na temat odwiecznego pytania „dlaczego?” – pytania dotyczącego sensu życia. Dochodzi on do wniosku, że jest to „pytanie dzieci”. Jak wynika dalej z wiersza, ma on na myśli, że takie kwestie mogą budzić w nas niepokój tylko do pewnego wieku, ale w pewnym momencie musimy zdać sobie sprawę, iż nie istnieje na nie jednoznaczna odpowiedź. Później pozostaje już jedynie pustka, z którą należy się pogodzić.

Czyżby autor miał racje? Ten, kto czyta Słowo Boże, szybko zauważy, w jakim wielkim błędzie był ów poeta. Szczęśliwi są ci wszyscy, którzy nawet będąc już dorosłymi, zupełnie szczerze jak dzieci przyjdą do Jezusa Chrystusa i przyjmą Go do swoich serc jako Pana i Zbawiciela. Jedynie w Nim można znaleźć sens i cel życia!