To wszystko dam ci

biblia (Mini)

To wszystko dam ci,
jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. 

Ewangelia Mateusza 4,9

 

 

Z Biblii wiemy, że ziemia i wszystko, co jest na niej, należy do Boga. Cały wszechświat jest Bożą własnością. Jednak od czasu upadku części aniołów możemy mówić o władzy szatana, o mocy ciemności, o złych duchach w okręgach niebieskich. Diabeł nie jest panem ziemskich majętności, jego największym łupem są zatwardziałe, zwiedzione ludzkie serca. Dzięki temu miliony dolarów inwestowane są w handel bronią, narkotykami i tytoniem, a wielkie fortuny wydawane są samolubnie, bezsensownie lub ze szkodą dla innych. Większość odsiadujących wyroki w zakładach karnych, to ludzie pragnący w nieprawy sposób mieć więcej. Chytrość szatana jednak sięga dalej, a jego podszepty mówią: „Zobacz, ileż jest wspaniałych dóbr, które możesz zdobyć w nieuczciwy w sposób! Poświęć się więc ich zdobywaniu!” I jeśli nawet człowiek wierzący nie wkracza w grzech bezpośrednio, to jego wewnętrzne życie cierpi pod ciężarem takich dążeń.

Demas, towarzysz Pawła, po rozstaniu się z nim i wyjeździe do Tesalonik, rozpoczął inne życie, jak o tym ze smutkiem pisał apostoł: umiłował świat doczesny. Być może dalej chodził na zgromadzenia wierzących, ale jego pierwsza miłość do Pana już wygasła. Złoto stworzył Bóg, ale miłość złota nie jest z Boga, lecz ze świata. Pokarmy stworzył Bóg, ale objadanie się lub niekontrolowane wyszukiwanie wykwintnych potraw nie jest z Boga. Nasze ciała stworzył Bóg, ale cielesny kontakt mężczyzny i kobiety przed małżeństwem lub poza nim jest grzechem. 

Salomon napisał, że pieniądz wszystkiemu dopomaga, jednak czy chrześcijanin powinien grać np. w Lotto? Czy nie byłoby to oddawaniem pokłonu diabłu? Z Biblii wiemy, że nic nie dzieje się przypadkowo, ale każdą rzecz sprawia lub dopuszcza Bóg. Lepiej poddać się Bogu, niż łamać prawo, lepiej powierzyć Jemu sprawę w modlitwie, niż posłużyć się łapówkarstwem.