troskę swoją złóżcie na niego

biblia (Mini)Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.
1. List Piotra 5,6-7

 

Pan Jezus nie obiecywał wierzącym, że ominą ich w życiu różnego rodzaju doświadczenia i problemy. Przychodziły i przychodzą chwile, które są dla nas trudne jednak powinniśmy zawsze pamiętać, że On współdziała we wszystkim dla naszego dobra  gdyż przeznaczył nas na to, abyśmy się stali na wzór obrazu Jego Syna ! (Rz.8,28-29). Dzisiejszy werset ze Słowa Bożego jest więc wskazówką, jak mamy zachować się w takich właśnie okolicznościach: Zamiast winić Boga za sytuację, w której się znaleźliśmy, przyjmijmy to w pokorze, zgadzając się z tym, co On czyni dla naszego dobra, choć często dla nas, ludzi, jest to dość trudne.

Gdy mamy przeświadczenie, że Pan jest zawsze z nami, to nasze serce będzie spokojne nawet w trudnych sytuacjach, a my sami nie będziemy opanowani przez niepotrzebne obawy czy strach. Zazwyczaj potrzeba nam więcej czasu, by zrozumieć, że wszystko, co nas w życiu spotyka, jest za przyzwoleniem Pana, który mówi w swoim Słowie: ode mnie wyszła ta sprawa (2Krn.11,4). Zamiast poddawać się zwątpieniu, gdy przychodzą trudności i problemy, powinniśmy je wszystkie złożyć na Pana. Jak dobrze, że mamy taką możliwość! Nasz Bóg zawsze ma „otwarte ucho”, aby nas wysłuchać. Jemu możemy powiedzieć o wszystkim, również o tym, co nam ciąży. U Niego znajdziemy pomoc zawsze: wtedy, gdy jesteśmy całkiem zrezygnowani i wtedy, gdy nie wiemy, jak postąpić. On miłuje nas i ma o nas staranie. Pamiętaj: jedynie Bóg zawsze ci dopomoże!

Gdy ciebie otoczą cierpienia i smutki,
I ciężko ci będzie, by zwalczyć, co złe,
Pamiętaj, że Zbawca twój patrzy w tej chwili,
I On swą cudowną ci pomoc dać chce.
Na los swój się nie skarż i nie trać nadziei,
Zaufaj Mu szczerze i wierz.

Gdy chmury zwątpienia zawisną nad tobą,
A rozpacz i boleść rozpiera ci pierś,
To spójrz na Jezusa, On powstał już z grobu,
On wszystko zwyciężył – więc patrz Nań i wierz!
Pamiętaj, że Zbawca twój patrzy w tej chwili,
A On da zwycięstwo ci też.