trzy rodzaje ateistów


Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga!

Psalm 14,1
Usta kłamców będą zamknięte.
Psalm 63,12

 

Pewien powieściopisarz opowiadał, jak to zdarzyło się, że siedział pewnego razu przy stole w gospodzie w towarzystwie trzech młodych ludzi, którzy otwarcie zaprzeczali egzystencji Boga. Przez chwilę przysłuchiwał się ich rozmowie, po czym powiedział:

– Moi panowie, są trzy rodzaje ateistów:
Jedni z nich to głębocy myśliciele, którzy podczas filozoficznych studiów popadli w zawiłości ludzkiej filozofii i zwątpili w istnienie Boga. Nie wiem, czy panowie należą do takiej grupy.

– Skromnie zaprzeczyli.

– Drugą grupę stanowią ci, którzy nie posiadając swoich własnych przekonań, jak papugi powtarzają najczęściej usłyszane rzekome mądrości. Mam nadzieję, że panowie do nich również nie należą?

– Z oburzeniem żywo się sprzeciwili.

– Trzecią grupę stanowią ci, którzy mają obciążone sumienie, w których życiu są poważne zgrzyty, tak że czują się zmuszeni twierdzić, że nie ma świętego i sprawiedliwego Boga. Pocieszają się myślą: „Nie ma Boga, hulaj duszo – piekła nie ma”. Moi panowie, czwartej grupy nie ma. 

Tym stanowczym słowem zakończył swoją wypowiedź, podniósł się z krzesła i opuścił to towarzystwo szyderców.