twój owoc

biblia (Mini)
Dzięki mnie wyrośnie twój owoc.

(Oz.14,8)

 

 

Pan Jezus wyjaśnia swoim uczniom:
Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydajecie (J.15,8)

Jako dzieci Boże mamy pragnienie, aby przynosić Mu owoce. Możliwe jest to jednak jedynie wtedy, gdy patrzymy na Pana Jezusa, który na tej ziemi doskonale uwielbił Ojca i przyglądamy się Mu uważnie. Prawdziwy owoc dla Boga oznacza postępowanie w praktycznym podobieństwie do Chrystusa – i to we wszystkim, co czynił i mówił. Dokądkolwiek się nie udał, wnosił swoją obecnością pokój, radość, miłość, serdeczność, przez co serce Boże i ludzi wypełniało się głęboką radością.

Nasze codzienne życie składa się z niezliczonej liczby myśli, słów, spojrzeń i podejmowanych przez nas działań. Jeśli chcemy uwielbiać naszego niebiańskiego Ojca, siłą napędową w nich wszystkich powinien być sam Pan Jezus, nie zaś nasza samowola. Dlatego też mówi On: Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu (J.15,5).

Zupełnie tak samo jest z latoroślą, która wydaje owoce tylko wtedy, gdy może bez przeszkód czerpać z soku krzewu winnego. Tak jest i z nami, tylko wówczas będziemy w stanie żyć dla Boga i służyć Mu, jeśli będziemy trwać w żywej relacji i społeczności z Jezusem. Musimy pozostać blisko Jego serca i żyć w zależności od Niego, tak aby Jego łaska mogła bez przeszkód obficie w nas działać. Widzimy zatem, że tajemnicą wydawania owocu dla Boga w życiu wierzącego człowieka jest i pozostanie Chrystus.

Jak bardzo serce Bożę się raduje, gdy widzi w nas coś z tej boskiej piękności Jego Syna!