Tyś skałą i twierdzą moją

biblia (Mini)


Boś Ty skałą moją i twierdzą moją, przez wzgląd na imię twoje będziesz mnie prowadził i wiódł!
Księga Psalmów 31,4

 

Spotkać ich można w niemal każdym mieście. Wałęsają się w lichych, śmierdzących, czasem dziurawych ubraniach, często z puszką piwa czy innego alkoholu. Nędzne miejsca, w których mieszkają, nadają się jedynie do spania, natomiast nie do przebywania, stąd też całe dnie spędzają poza nimi.
Dobrze ubrani przechodnie nie zwracają na nich uwagi. Żyją w zupełnie innym świecie. Ich notesy są zapełnione zaplanowanymi spotkaniami biznesowymi i to determinuje ich każdy dzień. Nie mają ani czasu, ani ochoty, aby interesować się takimi wyrzutkami społeczeństwa. Ich uwaga skoncentrowana jest na samych sobie.

Pierwsza grupa ludzi to życiowi nieudacznicy – tak myślą o nich inni oraz oni sami. A co z drugą grupą ludzi? Wydają się być tymi, którzy odnieśli sukces, ale zwykle nie uświadamiają sobie, że w ostatecznym rozrachunku także mogą okazać się przegranymi. Decydującą kwestią nie jest bowiem to, czy los się do nas uśmiechnął i dobrze nam się powodzi, ale to, czy poznaliśmy Tego, który może być dla nas pewnym oparciem i godnym zaufania przewodnikiem w różnych okolicznościach naszego życia – Pana Jezusa Chrystusa.

Jeśli popatrzysz na swoje życie w świetle Słowa Bożego – a jest to jedyna właściwa miara – i zobaczysz popełnione przez siebie grzechy oraz wyznasz je przed Bogiem, otrzymasz wspaniałą nadzieję! Bowiem Pan Jezus jest szczerze zainteresowany każdym człowiekiem, również tobą i nie przejdzie obok ciebie obojętnie. Jeśli poznasz Go jako swego Zbawiciela i pomocnika, będziesz posiadał pewną i trwałą kotwicę wykraczającą poza tą rzeczywistość ziemską – poza grób (Hbr. 6,19).