ufność, jaką mamy do Niego

biblia (Mini)
Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego,
że jeśli prosimy o coś według jego woli wysłuchuje nas”
(1J.5,14)

 

 

Zapytano George’a Müllera:
„Czy mógłbyś podać mi swoje powody takiej ufnej wiary?”
„Tak – powiedział – wierzę, że na moje modlitwy otrzymam odpowiedź, ponieważ spełniam tych pięć warunków:

PO PIERWSZE:
Nie mam nawet cienia wątpliwości modląc się o czyjeś zbawienie, wiedząc, że taka jest wola Pana, aby byli zbawieni, bo On „chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1Tym. 2,4);

PO DRUGIE:
Nigdy nie błagałem o czyjeś zbawienie w swoim własnym imieniu, ale w najzacniejszym imieniu mojego drogiego Pana Jezusa ), to jest na gruncie Jego zasług i godności, i tylko na tym jedynie. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię (J.14,14).

PO TRZECIE:
Zawsze wierzę w możność i chęć Boga, aby odpowiedzieć na moje modlitwy, gdyż Jezus obiecał, że Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie (Mk.11,24).

PO CZWARTE:
Nie pozwalam sobie trwać w świadomym grzechu, bo gdybym „patrzał na nieprawość w sercu mojem, nie wysłuchałby był Pan” (Ps. 66,18, B.Gd.).

PO PIĄTE:
Trwam w ufnej modlitwie przez ponad 52 lata i będę trwał, aż nadejdzie odpowiedź
A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?(Łk. 18,7)

I to naprawdę odróżniało G. Müllera od dziesiątek tysięcy drogich dzieci Bożych. Zawsze, gdy Pan pokazywał mu, że Jego wolą jest aby się modlił, modlił się dotąd, aż odpowiedź nadeszła.

A Ty?
Czy modlisz się równie wiernie i wytrwale ?