ukazał im ręce i bok

biblia (Mini)A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana.
Ewangelia Jana 20,19-20

 

Jezus Chrystus, ten dopiero co ukrzyżowany, nagle staje żywy w środku skrupulatnie zamkniętego przez uczniów pomieszczenia i zaczyna mówić. Spotyka się z niedowierzającym zdumieniem. Czyż nie ukrzyżowano Go w zeszły piątek poza bramami Jerozolimy? A teraz, zaledwie dwa dni później, w niedzielę wieczór, stoi przed nimi tak namacalnie i blisko!

To prawda, że przed ukrzyżowaniem wielokrotnie mówił swoim uczniu o zmartwychwstaniu. Ale wtedy przerastało to ich zdolności pojmowania i było zbyt wielkie jak na ich wiarę. Dziś, jeszcze wczesnym rankiem, ukazał się pewnej kobiecie i powierzył jej godne najwyższej uwagi poselstwo, każąc przekazać je uczniom. Ci jednak wciąż jeszcze nie potrafili uwierzyć w Jego zmartwychwstanie. Dlatego Pan Jezus pokazuje im teraz swoje ręce i bok – niezaprzeczalne znaki ukrzyżowania. To rozwiało wszelkie dotychczasowe wątpliwości, wypełniając ich serca głęboką radością.

Jaką cudowną nowinę zwiastują znamiona Jego cierpień – przebite ręce, nogi i bok oraz okaleczona cierniami głowa świadczą niezbicie, że dzieło odkupienia zostało dokonane! Jezus Chrystus, mój Pan i Zbawiciel, umarł w moje miejsce, poniósł karę za wszystkie moje grzechy i przewinienia, stając się moim jedynym zastępcą w sądzie!

Pragnie być nim również i dla Ciebie – to właśnie dlatego tak bardzo cierpiał i oddał swe życie. Wiadomość o Jego śmierci i zmartwychwstaniu jest zupełnie wiarygodna i wielokrotnie poświadczona. Cóż miałoby stać jeszcze na przeszkodzie, abyś uwierzył w Niego i w Jego dziele zbawienia znalazł pokój dla swojego udręczonego sumienia?