ukórzcie się

biblia (Mini)

Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą. (…)
Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.

1. List Piotra 5,6-7

 

Wszyscy musimy wyznać, że częstokroć łatwo przychodzi nam zanieść nasze ciężary do Pana, podczas gdy zostawienie ich tam przysparza nam nie lada trudności.
Tajemnica zdolności do pozostawienia wszelkich naszych problemów przed Jezusem tkwi w nieustannym trwaniu w Nim. Wymaga ona całkowitej zależności od Niego i ufania Mu całym sercem, a nie opierania się na własnym rozumie, umiejętnościach, kwalifikacjach czy też ludzkiej logice. Całkowita zależność oznacza w praktyce złożenie wszelkiej mojej ufności w Nim oraz wiarę w to, że jeśli uznaję Go i rozpoznaję na wszystkich moich drogach, to On pokieruje moją ścieżką i nie zawiedzie nigdy tego, kto Mu ufa (Przyp. 3,5-6).

Będąc zupełnie zależnymi od Niego, pozostaniemy trwając całym sercem przy Nim (Dz.11,23). Trwanie całym sercem przy Nim, to podjęcie głębokiego rozstrzygnięcia o pozostaniu wiernym wobec Pana, niezależnie od ceny, jaką przyjdzie nam za to zapłacić. Decyduje ono również i o tym, że nie pozwolimy, aby cokolwiek wdarło się pomiędzy nas a Niego. Gdy tak jest, możemy powiedzieć wraz z Pawłem: Co mam czynić, Panie? (Dz.22,10).

Całkowita zależność skłoni nas do rozpoczynania każdego dnia modlitwą (Ps. 5,3; Dan. 6,6-24) i zarezerwowania sobie czasu na rozważanie Słowa Bożego. Oznacza to skoncentrowanie naszych myśli na tym, co Bóg ma do powiedzenia i w jaki sposób odnosi się to do nas osobiście. Mamy przecież „rozmyślać o nim (tj. o Słowie Bożym) we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w nim jest napisane” (Joz. 1,8).
Jeśli żyjemy w całkowitej zależności od Pana, starając się rozeznać Jego wolę i urzeczywistniać ją w praktyce, zauważymy, że nasz stary sposób rozumowania zostaje wypierany przez nową logikę, która umożliwia nam zrzucenie na Niego wszelkiej naszej troski.