umarli wśród nas

biblia (Mini)


I wy umarliście
przez upadki i grzechy wasze.

List do Efezjan 2,1

 

Metaforyczny język Biblii wielu ludziom wydaje się zawiły i niezrozumiały. Jednak generalnie nie jest on tak trudny do zrozumienia, jak to wyobraża sobie wielu czytelników. Po chwili zastanowienia się nad tekstem jesteśmy w stanie szybko pojąć jego znaczenie i odnosi się to również do przytoczonego wersetu.

Są ludzie cieszący się powszechnym szacunkiem, którzy w ogóle nie biorą pod uwagę woli Bożej, co czyni ich grzesznikami, nawet jeśli nie zdają sobie z tego sprawy. Ponieważ każdy człowiek ma na swoim koncie długą listę grzechów przeciwko Bogu, nawet najlepszy z nas jest grzesznikiem. Wielu ludzi których znamy, postrzegamy jako bardzo aktywnych – aktywnie żyjących, natomiast w Bożych oczach są oni duchowo martwi, „umarli przez upadki i grzechy” jak stwierdza to dzisiejszy werset, a przez to są oni nieużytecznymi dla Boga. Nie są to miłe słowa, ale na szczęście nie są też ostatnimi, jakich Biblia używa odnośnie ludzkiej natury.

Co Bóg może uczynić dla takich ludzi, którzy nie okazują nawet najmniejszego zainteresowania Jego Osobą, ani w myślach, ani w uczynkach? W jaki sposób ci, którzy buntują się przeciwko Bogu, albo zaprzeczają Jego istnieniu, mogą być w jakimkolwiek stopniu użyteczni dla Niego?  

Nawet, jeśli człowiek jest martwy w Bożych oczach, nigdy nie jest dla Boga nieważny. Może to być trudne do pojęcia, ale jedna ze wspaniałych i cudownych Bożych tajemnic polega na tym, że On troszczy się o nas, o każdego człowieka. Bóg szuka duchowo, a przez to i moralnie umarłych i zgubionych grzeszników, aby darować im życie i uczynić ich użytecznymi narzędziami w swoich dłoniach. Bóg sam jest w stanie sprawić ten cud, wzbudzając życie ze śmierci , co czyni do dzisiejszego dnia przez Jezusa Chrystusa.

Jeśli narodziłeś się na nowo i jesteś już takim użytecznym naczyniem w rękach Boga, nie zapinaj o umarłych wśród nas i o ostatnich słowach Jezusa:

Idźcie na cały świat
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

                                                                        (Mk.16,15)