umowa na czas określony

biblia (Mini)
Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek, i dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, każdemu według zdolności i odjechał.

Ewangelia Mateusza 25,14-15
 

W przypowieści o talentach Pan Jezus pragnie nam zwrócić uwagę na to, że podczas Jego nieobecności naszą odpowiedzialnością i zadaniem jest bycie dobrym świadectwem na tej ziemi. Powinniśmy dobrą nowinę o krzyżu przekazywać dalej tym, którzy jeszcze nigdy nie słyszeli o Zbawicielu.

W tym celu każdy z nas otrzymał od Stwórcy specyficzne zdolności. Adekwatnie do nich Pan obdarzył każdego różnorodnymi darami (talentami). Abyśmy mogli rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, musimy czerpać siłę od Ducha Świętego, który w nas mieszka. Wszystko więc, co posiadamy i kim jesteśmy, pochodzi od Boga, dlatego z jednej strony nikt z nas nie może się chlubić swoimi zdolnościami, a drugiej strony nie powinien czuć się bezwartościowy.

Oczywiście ten, któremu Pan powierzył więcej, ma większą odpowiedzialność od tego, któremu Pan powierzył mniej. Najważniejsza jednak w tym wszystkim jest nasza osobista wierność w pracy dla Pana.

Pamiętajmy też o tym, że ta umowa o pracę jest zawarta na czas określony. Jej ważność kończy się wraz z powtórnym przyjściem Pana. Wtedy będzie już za późno, aby dla Niego pracować i przyprowadzać do Niego ludzi. Ostatecznie Pan da każdemu nagrodę za wierną służbę. Nawet jeśli naszą jedyną motywacją w służbie jest miłość do Pana, to niech zachęca nas świadomość, że w przyszłości nasza praca zostanie nagrodzona.