umywanie nóg (1)

biblia (Mini)Przed świętem Paschy, Jezus (…) wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany.
Ewangelia Jana 13,1. 4-5

 

Począwszy od 13. rozdziału Ew. Jana aż do momentu pojmania w ogrodzie Getsemane, Pan Jezus rozmawiał ze swoimi uczniami, przygotowując ich na Jego zbliżające się odejście. Widząc ich smutek i trwogę, zapewnił ich, że idzie przygotować im miejsce, lecz przyjdzie bez wątpienia znowu, aby zabrać ich do domu Ojca, tak aby mogli być z Nim. Polecił im darzyć się nawzajem serdeczną miłością, którą On sam ich umiłował. Obiecał im również zesłać Ducha Świętego, który z nimi zamieszka i pozostanie w nich. Uczył ich również, jak mają postępować, aby móc przynosić owoce dla Boga i przygotował ich na ewentualne prześladowania (por. Ew. Jana 14,1-3; 13,34; 14, 16-17; 15,1-8; 15,18-21; 16,33).

Lecz zanim był w stanie przekazać im te „instrukcje”, musiał zająć się poważnym problemem, którym był widoczny brak zrozumienia uczniów tego, czym jest tak naprawdę prawdziwa wielkość. Jan i Jakub chcieli być wyróżnieni, pozostali zaś uczniowie byli tym w najwyższym stopniu oburzeni (por. Marka 10, 35-37.41). W tym momencie wyszło na jaw, że w zasadzie wszyscy mieli tę samą słabość – owładnięci byli dumą i chęcią posiadania przewagi i wyższości nad pozostałymi. Stąd też Pan Jezus, zanim jeszcze rozpoczął z nimi ową cudowną rozmowę w górnej sali, chciał nauczyć ich, że prawdziwa wielkość objawia się w pokorze. Wcześniej uczniowie musieli wysłuchać Jego słów: Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych (Mat. 11,29). Najciężej przychodzi nam nauczyć się lekcji o prawdziwym uniżeniu, którego On sam dał nam żywy przykład. Odłożył na bok swe szaty i jak sługa przepasał się prześcieradłem aby rozpocząć umywanie nóg. Gdy ktoś chce umyć czyjeś nogi, musi klęknąć na podłodze. Nie możesz siedzieć na krześle albo na piedestale i obmywać nogi swojemu bratu. Król Salomon powiedział: Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną (Przyp. Sal. 16,18).