umywanie nóg (2)

biblia (Mini)Podszedł też do Szymona Piotra (…) Rzecze mu Piotr:
Przenigdy nie będziesz umywał nóg moich!
Odpowiedział mu Jezus:
Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną.
Ewangelia Jana 13,6.8

 

Scena, w której oglądamy Pana Jezusa umywającego nogi swym uczniom, jest pełna ważnych lekcji, których chciał On nauczyć swych uczniów, a tym samym i nas. Jedną z nich znajdujemy w słowach skierowanych do Piotra: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Oznacza to w praktyce, że nie możesz mieć społeczności z Panem, jeśli upierasz się przy swoich brudnych nogach. Stopy odnoszą się do naszego codziennego chodzenia po tym splugawionym i zanieczyszczającym nas świecie. Dlatego też potrzebują one zostać umyte, jeśli chcemy mieć społeczność z naszym świętym Bogiem. Społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem (1J.1,3). Nie możemy postępować beztrosko i zażywać tej społeczności – umywanie naszych nóg jest zatem niezbędne.

Gdy Piotr, który nade wszystko pragnął mieć dział ze swym umiłowanym Panem, zrozumiał to, odpowiedział w swoim zapale: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Na to Pan pouczył go, że kto umyty jest cały, potrzebuje jedynie obmyć swoje nogi. Myśl ta udowadnia, że mówił On o myciu w duchowym znaczeniu. Wierzący człowiek został cały obmyty krwią Chrystusa w momencie, gdy przyjął Go jako swego Zbawiciela. Obmycie takie nie jest potrzebne, jeśli skazi się on jeszcze grzechem. Czynnością, którą musi natomiast wciąż na nowo powtarzać, jest właśnie obmywanie stóp – czyli przywracanie czystości w naszym  chodzeniu za Panem. Dzieje się to przy zastosowaniu kąpieli wodnej przez Słowo (por. Ef.5,25-27).

Jednakże na tym jeszcze nie koniec. Pan chciał, abyśmy również i my praktykowali przywilej umywania sobie nawzajem nóg, w tym Go naśladując. Chce, abyśmy odłożyli na bok nasze szaty – czyli wyzbyli się naszej dumy i zajęli niskie miejsce, abyśmy nie spoglądali na naszego brata czy siostrę z góry. Musimy również zwrócić uwagę na to, abyśmy nie robili tego przy użyciu wrzącej ani lodowatej wody, lecz z mądrością, która pochodzi jedynie od Niego i w łagodnej miłości względem tych, których chcemy umyć stopy. Mamy czynić tak dla Jego chwały i błogosławieństwa tych, którzy należą do Niego, a są naszymi współbraćmi.