usprawiedliwienie

biblia (Mini)
Myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu.
List do Galacjan 2,16

 

Podstawą usprawiedliwienia jest krew Jezusa Chrystusa. Aby wierzący mogli być uznani za sprawiedliwych, Pan musiał oddać swoje życie na krzyżu: Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu (Rz.5,9).

Źródłem usprawiedliwienia jest Łaska Boża. Bóg z własnej woli wybacza wierzącym ich winy: Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego (Rz.3,23-24).

Usprawiedliwienie może dokonać się jedynie na podstawie wiary, gdyż dobre uczynki nie czynią nas sprawiedliwymi przed Bogiem: Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem (Rz.5,1).

Dowodem na to, że zostaliśmy usprawiedliwieni, jest zmartwychwstanie Pana Jezusa. Bóg potwierdził Jego dzieło krzyża przez to, że wzbudził Go z martwych i od tej pory również i my możemy być pewni swojego usprawiedliwienia, wiedząc, że Jezus Chrystus został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego (Rz.4,25).

Tym, dzięki któremu wierzący mogą zostać usprawiedliwieni, jest sam Bóg. To daje nam pewność mimo wszystkich ataków wroga: Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia (Rz.8,33).