usuwanie chwastów (2)

biblia (Mini)
Twoi wieszczkowie przepowiadali ci urojone i próżne rzeczy, nie odsłaniali twojej winy, aby odmienić twój los, lecz przepowiadali ci słowa złudne i zwodnicze.
Treny 2,14

 

Bezbożni Izraelici nie chcieli słuchać o pokucie i odwróceniu się od swoich grzechów. Rezultatem tego był najazd armii Nabukadnesara i zburzenie świętego miasta. Czy nie jest nam to znane w obecnych czasach? Czy nie widzimy chrześcijan podobnych do zburzonych miast? Możemy być pewni, że zanim Bóg porusza serce swego proroka, aby poszedł z napomnieniem, wcześniej delikatnie stara się przemówić do twardego serca przez Biblię, zasmuconego Ducha Świętego, okoliczności, czy stan zdrowia. Potem posyła dalsze napomnienie, a jeśli to okaże się daremne, ostatecznie czyjeś życie przypomina rozbity statek-widmo, dryfujący bezwiednie po wzburzonym morzu.

Księga Trenów kończy się prośbą o odnowę: Spraw, Panie, byśmy wrócili do ciebie, a wrócimy! Odnów nasze dni jak niegdyś! Zgodnie z proroctwem Jeremiasza, dopiero po 70 latach od usunięcia z Jerozolimy radości, turkotu żaren i blasku pochodni (Jer. 25,10-11) możliwa stała się stopniowa duchowa odnowa. Zorobabel jako pierwszy powrócił z najliczniejszą grupą Żydów z niewoli babilońskiej i rozpoczęto odbudowę świątyni. Kilkadziesiąt lat później, dopiero za proroka Aggeusza, budowa została zakończona. Gorliwy i głęboko wierzący Ezdrasz uwieńczył ten okres praktycznym przywróceniem ważności Bożych ustanowień i praw. Kolejne kilkanaście lat później wróciła z niewoli ostatnia grupa Izraelitów pod wodzą Nehemiasza, która podjęła się odbudowy murów miasta. Przykład Jerozolimy potwierdza nam, że aby podnieść się z poważnego duchowego upadku potrzeba czasu i wysiłku. Winę można wyznać w ciągu jednej minuty, ale aby odnowić duchową siłę i odzyskać zaufanie, potrzeba godzin, dni i miesięcy trwania blisko Pana.

Jak wielu gorzkich łez uniknęlibyśmy, słuchając Bożych napomnień i krzyżując swoje stare „ja”!