utrapienie i ucisk spadnie na duszę

biblia (Mini)A szła za nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad nim. Jezus zaś, zwróciwszy się do nich, rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną; lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi, bo oto idą dni, kiedy mówić będą: Błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną mówić do gór: Padnijcie na nas! A do pagórków: Przykryjcie nas! Gdyż, jeśli się to na zielonym drzewie dzieje, co będzie na suchym?
Ewangelia Łukasza 23,27

 

Wstrząsający widok: Jezus wleczony brutalnie poza bramy Jerozolimy. Niespełna dwadzieścia cztery godziny temu został pojmany i jeszcze tej samej nocy przesłuchany przez żydowskich przełożonych ludu. Wyrok postanowiony był od samego początku – On musi umrzeć. Ale nie tylko to – żądano również znieważenia Go w najniegodziwszy sposób. Bito Go w twarz, pluto na Niego. Spotkały Go najbrutalniejsze szyderstwa wszelkiego rodzaju.

Skoro świt zaprowadzono Go do rzymskiego namiestnika Piłata. Zgodnie z prawem okupacyjnym, Izraelitom nie wolno było zabijać. Dopiąć swego haniebnego celu musieli zatem okrężną drogą, chwytając się najpodlejszych środków. U Piłata wytoczono przeciw Niemu szereg kłamliwych oskarżeń i poddano Go przesłuchaniom. Oskarżony milczał – słowo obrony nie wyszło z Jego ust. Nie udowodniono żadnego z zarzucanych Mu przewinień. Mimo to Piłat nie wzdrygał się przed okrutną przemocą. Kazał Go wychłostać.

Następnie, chcąc przypodobać się Żydom, wydał na Niego wyrok śmierci. Była to najbrutalniejsza kara stosowana w cesarstwie rzymskim za najsroższe przestępstwa. Nie da się opisać cierpień umierających w ten sposób skazańców. Ten haniebny wyrok do dzisiaj rzuca najciemniejszy cień na wszelką sprawiedliwość tego świata: Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe, najprzód Żyda, potem i Greka (Rz.2,8-9).