uwielbiony

A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły.
Ewangelia Marka 16:19-20

 

Końcowe słowa Ewangelii Marka, która przedstawia nam Pana Jezusa jako doskonałego sługę i proroka, są wyjątkowo piękne. Mówią o wywyższeniu i godności naszego Pana. Dzięki swemu doskonałemu dziełu, którego dokonał na krzyżu i wiernej służbie został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Było to nagroda godna Tego, który powiedział: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją, o Boże (Hbr. 10,7) oraz: Ja cię uwielbiłem na ziemi; dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał (Jana 17,4). On przeszedł przez niebiosa i został wywyższony ponad nie wszystkie (Hbr. 4,14; 7,26).

Wywyższenie Pana zostało zapowiedziane już w Starym Testamencie:
Oto się szczęśliwie powiedzie słudze memu. Wywyższony i podniesiony i bardzo uwielbiony będzie (BG, Iz. 52,13). To miejsce możemy odnieść do trojakiego wywyższenia Pana, które pokazane jest nam w tym ostatnim rozdziale Ewangelii Marka: zmartwychwstał (w. 6), wstąpił do nieba, zasiadł po prawicy Bożej (w. 19).

Zacytowane wersety będące ostatnimi w tej Ewangelii tworzą wraz z pierwszymi wierszami tej księgi pewną klamrę. Już w pierwszych trzech wersetach (Mk. 1,1-3) Duch Święty zaznaczył, że sługa przedstawiony w tej Ewangelii jest jednocześnie Panem i Synem Bożym. Nasz fragment dwukrotnie nazywa Go Panem – tylko jako Syn Boży mógł zasiąść po prawicy Boga. Czy nie jest to znaczące, jak bardzo Bóg zabiega o Jego chwałę?

W wersetach tych zawarty jest jednak jeszcze jeden ważny szczegół. Widzimy w nich naszego Pana wywyższonego po prawicy Bożej, jak nadal służy, pomagając z nieba swym uczniom i potwierdzając ich słowo znakami. Jakaż zachęta dla nich, a w tym również i dla nas! Pan pomaga z nieba! Tej służby nasz Pan nie wyrzeknie się na wieki (Łk. 12,37). Nie jesteśmy w stanie tego pojąć, ale jedno, co możemy uczynić, to pochylić nasze głowy w uwielbieniu przed tym Panem, który w tak doskonały sposób uwielbił Ojca i który nas tak bardzo miłuje!