uzupełniajcie waszą wiarę

biblia (Mini)

 
Dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością.
2 List Piotra 1,5-6

 

Nacisk w liście Piotra położony jest nie na fakt, że posiadamy życie, lecz na głębokie znaczenie zgodności praktycznego postępowania z życiem, jakie posiadamy.

Prawdziwi wierzący posiadają co prawda nowe życie, ale każdy z nich winien szczerze zadać sobie przed Panem pytanie: Zadowalam się samym faktem posiadania życia, czy dokładam wszelkich starań, aby zamanifestować je każdego dnia? Sam fakt jego posiadania, choć pełen błogosławieństw, nie uzdalnia nas automatycznie do uniknięcia skażenia przez świat. Chcąc ujść przed pożądliwością i bezprawiem, musimy prowadzić życie w praktycznej bogobojności. Pierwszą cudowną cechą tego zwycięskiego życia jest wiara. Jan mógł powiedzieć: Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza (1J.5,4). Co więcej, wiara ta zwraca się ku swemu podmiotowi: A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? (1J.5,5). Odwraca się ona od rzeczy wyłącznie namacalnych ku Jezusowi w głębokim przeświadczeniu, że tylko On jeden wie o mnie wszystko, jest w stanie mnie zachować i utrzymać (Jana 21,17).

Wiarę powinniśmy uzupełniać cnotą – przydawać jej duchowej odwagi i energii. Dzięki tej moralnej sile będziemy zdolni wypowiadać posłuszeństwo starej, grzesznej naturze, dążącej do czynu i atakującej od wewnątrz oraz oprzeć się zewnętrznym szturmom szatana. Życie w praktycznej bogobojności wymaga duchowej energii do samozaparcia, odrzucania świata i stawiania oporu szatanowi. Cnotę uzupełniamy poznaniem, za pomocą którego nabywamy Bożej mądrości, prowadzącej nas na naszych codziennych ścieżkach.

Oprócz poznania Boga i Jego myśli, objawionych w Jego Słowie, energia poznania może prowadzić nas na manowce samowoli. Jak wiemy bowiem, poznanie może wzbijać w pychę. To dlatego niezbędna jest powściągliwość. Bez niej niewiele trzeba, aby nasze poznanie używać ku własnej chlubie.