w duchu i w prawdzie

biblia (Mini)Lecz nadchodzi godzina i teraz jest,
kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie;
bo i Ojciec takich szuka,
którzy by mu tak cześć oddawali.

Ewangelia Jana 4,23

 

Słowa te działają na sumienie wierzącego człowieka. Jeśli należysz do odkupionych Pana, pozwól, że zadam Ci pytanie: Czy kiedykolwiek oddawałeś już Bogu Ojcu najwyższą cześć – uwielbienie – w duchu i w prawdzie? Wielu ludzi deklarujących się jako chrześcijanie, zadowala się tylko udziałem w rytmach muzyki świata lub martwych obrzędach czy też rytuałach? W istocie wiemy przecież dobrze, że nie możemy w nich uczestniczyć, gdyż zawracają one do ohydnych i wyrafinowanych praktyk kultów bałwochwalczych.

Apostoł Paweł rozpoznał to niebezpieczeństwo, wkradające się między wierzących w Galacji, którzy przejmując np. żydowskie ceremonie, zawracali do słabych i nędznych żywiołów tego świata (Gal. 4,9). Ale cóż odczuwałby ten apostoł, gdyby ujrzał aktualny stan rzeczy? Temu, co się dzieje dziś, powagi dodaje smutny fakt, że ten zgubny stan postępuję z każdym dniem naprzód. Nie zmieni się to aż do momentu, kiedy nastąpi jego kres wraz z chwilą objawienia się Pana Jezusa z niebios w ogniu płomienistym, wymierzającego karę tym, którzy nie szukali – odrzucili Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa (2Tes.1,7-8). Ale jako zbawieni, czy nie zostaliśmy pozostawieni tu po to, aby już teraz przynosić Bogu należną cześć i chwałę „w duchu i w prawdzie”?

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie! Niech uwielbienie wypływające z Ducha i Prawdy będzie dążeniem i chlubą Waszych serc! Nie pozwólcie, by te wzniosłe słowa „w duchu i w prawdzie” zastąpiła pusta, niegodna paplanina lub przyjemne dla ciała ale jakże puste duchowo wydarzenia niosące ze sobą przeżycia emocjonalne! Zbyt często ma to miejsce pośród nas. Mówić o uwielbieniu nie oznacza wcale automatycznie uwielbienia – jako oddawania Bogu najwyższej czci, zgodnej z Jego świętymi oczekiwaniami!

Prawdziwe chrześcijańskie oddawanie czci jest wyrazem tego, co znajduje się w sercu nowego człowieka, które przez Ducha Świętego posiadło zdolność rozpoznania i znalezienia swojej głębokiej radości oraz doskonałego zaspokojenia w Synu i w Ojcu. Niech każda wykonywana przez nas czynność, to co robimy w miejscu pracy, to jak się wzajemnie traktujemy, każda z naszych modlitw, muzyka i śpiew czy nawet pląsy uwielbienia, będzie odbiciem wdzięczności i uwielbienia Boga jakie mamy w swych odnowionych sercach.