wartości moralne

biblia (Mini)
Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność.
Księga Izajasza 5,20

 

Zasady, na których opierała się ludzkość od początku aż do obecnych czasów, tak zwane „wartości moralne”, dziś coraz częściej podawane są w wątpliwość. Takie wartości, jak: rodzina, wiara, patriotyzm, szacunek, powściągliwość, przyjaźń, uczciwość i prawość, nie mają już znaczenia. Dla pewnych ludzi dobro i zło stało się relatywne, względne. Co stoi za tym buntem przeciwko wszelkim wartościom? To duma i egoizm, które zapanowały w ludzkich sercach, odkąd grzech wszedł na świat. Jedyną rzeczą, która się najbardziej dziś liczy, to ludzkie „JA”! Mówi się nam, że najważniejsza jest samorealizacja i osiągnięcie sukcesu, dlatego należy pozbyć się wszystkiego, co w jakiś sposób nas ogranicza i powstrzymuje przed pełnym korzystaniem z życia. Każdy dziś broni swojej własnej pozycji, domaga się swoich praw, zapominając natomiast o swoich obowiązkach, także moralnych.

Jednakże istnieje jedna wartość, która jest ponad tym wszystkim – jest nią miłość. Miłość oznacza bowiem dawanie, dzielenie (nawet siebie, jeśli trzeba) zamiast stawiania żądań i egoizmu i jest gotowa zaprzeć się siebie. Prawdziwa miłość, mająca swoje źródło w Bogu, jest jedyną realną i trwałą wartością zdolną przeciwstawić się żądzy władzy, tak bardzo rozpowszechnionej w dzisiejszych czasach. Najwyższy wymiar tej miłości znajdujemy w Jezusie Chrystusie, który ofiarował siebie za grzeszników: Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje” (1. Jana 3,16).
W innym miejscu Biblia oznajmia:
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Jana 3,16).