Według Ducha postępujcie


Według Ducha postępujcie,
a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej.

List do Galacjan 5,16

 

W każdym wierzącym, nowozrodzonym człowieku, raz na zawsze zamieszkał Duch Święty. Lecz życie pod stałym i wyłącznym kierownictwem Ducha Świętego nie jest czymś, co zostało rozpoczęte i od tej pory działa automatycznie. Jest to powolny, stopniowy proces, wymagający codziennej czujności i ćwiczenia osobistej uległości względem woli Bożej.
W Psalmie 23 Dawid w piękny sposób to przedstawia, mówiąc o pasterzu i owcach. Do Pana mówi: Namaszczasz oliwą głowę moją. Oliwa odnosi się do maści pasterza na ukąszenia much, które dokuczały owcom, sprawiając, że były niespokojne, a nawet wpadały w popłoch.

Przenosząc to na życie duchowe: jakże łatwo irytujemy się – nawet błahostka jest zdolna wyprowadzić nas z równowagi! Te na pozór drobne rzeczy doprowadzają nas ostatecznie do niczym nieuzasadnionego gniewu! Jak ważne jest zatem, abyśmy byli świadomi, że posiadamy Ducha Świętego i On może codziennie w nas działać. Tylko On jest w stanie wykształcić w nas usposobienie Pana Jezusa Chrystusa. Jego Duch może dodać nam siły, aby w spokoju znosić kłopoty i trudności codziennego życia. Napisane jest: Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci (Rz.8,2).

A jeżeli sami nie możemy się uporać z trudnościami, zwróćmy się do Pana w modlitwie:

– Panie, nie mogę dać sobie rady z tą sytuacją. Denerwuję się i gniewam. Proszę Cię, daj mi pokój do serca przez twojego Ducha, chcę być zupełnie poddany Tobie, abym nauczył się reagować i postępować tak, jak Ty byś tego ode mnie oczekiwał.
Amen.

Będziemy zdumieni, jak szybko Pan odpowiada na naszą usilną i szczerą prośbę!