wejdźmy na drogę

biblia (Mini)

Mając więc, bracia, ufność,
iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni (…)
drogą nową i żywą (…) wejdźmy na nią.
List do Hebrajczyków 10,19 i 22

 

 

Bóg jest święty, dlatego też żaden grzesznik nie może bezpośrednio przebywać w Jego bliskości. Prawdę tę przedstawia nam wyraźnie już sam charakter starotestamentowej służby dla Boga w Izraelu. Przybytek na pustyni składał się z trzech części: z przedsionka, miejsca świętego i miejsca najświętszego. W miejscu najświętszym, w którym też znajdowała się skrzynia przymierza, było mieszkanie Boga. Do tej części mógł jedynie raz w roku wejść arcykapłan, i to wyłącznie z krwią, którą ofiarował za siebie samego i za uchybienia ludu. Dla wszystkich pozostałych nie było przystępu do Boga.

 

Jednak Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł na ziemię i umarł na krzyżu, by ludzie mogli przebywać w obecności Bożej. Przez swoją śmierć usprawiedliwił, tzn. obdarował stanem prawości wobec Boga, wszystkich zbawionych. Wszystkie nasze grzechy poniósł na sobie podczas sądu na krzyżu, a  niepojęte jest to, że jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.(Hebr. 10,14).

 

To daje nam wolny dostęp przed Boga. Przez swoją śmierć na krzyżu Pan Jezus otworzył nam drogę do Niego, która już za dni pierwszych ludzi, gdy nastąpił upadek człowieka w grzech, została szczelnie zamknięta. Bezpośredni dostęp przed oblicze Boga jest teraz znów dostępny – dla każdego prawdziwego wierzącego.

 

Wołajmy dlatego z radością: wejdźmy na tę drogę! Teraz możemy zbliżać się do Boga w duchu. Gdy będziemy w niebie, wtedy będziemy znajdować się w nowym ciele w Jego obecności, aby wyrażać Mu zawsze najgłębszą wdzięczność naszych serc i podziw dla miłości, jaką okazał nam w Chrystusie. Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają jego imię (Hebr. 13,15).