Weźmiecie moc Ducha Świętego

biblia (Mini)
Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was,
i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei,
i w Samarii, i aż po krańce ziemi.
(Dz.1,8)

 

Gdy Duch Święty zstąpił na ziemię w dniu pięćdziesiątnicy, efekt był piorunujący. Bojaźliwi, nieśmiali uczniowie, którzy ukrywali się za zamkniętymi drzwiami z obawy przed Żydami, nagle zaczęli śmiało głosić ewangelię o Jezusie, znienawidzonym, wzgardzonym Nazarejczyku, bez żadnych zahamowań. I nie był to jedynie chwilowy entuzjazm. Rzeczowe kazanie Piotra (Dz.2) i inne świadectwa pierwszych chrześcijan pokazują, jak głęboką była ta przemiana.

Duch Święty zamieszkał w nich i wyposażył ich, słabych ludzi jakimi byli, w boską moc. Te moc odczuwali również ich słuchacze. Słowa, które słyszeli, zapadały głęboko w ich serca i budziły ich sumienia. Dla takich była nadzieja. Wielu z nich podążyło za wezwaniem apostołów do nawrócenia się do Boga, do wiary w ewangelię o Jezusie Chrystusie i dokonanym przez Niego dziele zbawienia i otrzymywało Ducha Świętego.

Od tego czasu Duch Święty się nie zmienił. Po dzień dzisiejszy działa przez ludzi. Powstrzymuje Go jedynie nasze działanie niezgodne ze Słowem Bożym. Efekt wywierany na słuchaczach jest niezmiennie ten sam. Nikt nie został by zbawiony, gdyby Duch Święty nie działał w ich sercach i sumieniach. To dzięki niemu w dzisiejszych czasach możemy dostrzegać działanie Bożej mocy i przeżywać szczere nawrócenia zgubionych dotąd ludzi.