Wielki jest Bóg!

biblia (Mini)
Niech się rozweselą i rozradują w tobie wszyscy, którzy cię szukają! Niech mówią zawsze: Wielki jest Bóg!
(Psalm 70,5)

 

Każdy z nas z przyjemnością wspomina te momenty z naszego życia, kiedy byliśmy prawdziwie radośni. Potrzebujemy takich momentów, aby poradzić sobie z codziennymi wyzwaniami. W naszym życiu zdarza się wiele przygnębiających sytuacji, więc z pewnością jest to zrozumiałe, że próbujemy zrównoważyć je jak największą ilością radości. Jednakże przy związanych z tym wysiłkach, które podejmujemy na własną rękę, istnieje zawsze poważne niebezpieczeństwo, że zanurzymy się w bezmyślne, płytkie przyjemności, w „przemijającą rozkosz grzechu” (por. Hbr.11,25). Nawet te, które są pozornie niegroźne, nie trwają zwykle zbyt długo, a ich finał, nie koniecznie jest radosny, przed czym ostrzega nas Bóg: „Radość może się kończyć strapieniem” (Przyp. Sal. 14,13). Takie doświadczenia doprowadziły mądrego króla Salomona do zastanowienia się nad tym, jak osiągnąć prawdziwą i trwałą radość.
Najlepszy sposób na znalezienie szczęścia, jest wskazany w dzisiejszym wersecie:
„Niech się rozweselą i rozradują w tobie wszyscy, którzy cię szukają”.
Intencją Boga jest to, żebyśmy byli radośni, ale w Nim samym. Jedynie ci, którzy żyją w pełnej harmonii z Bogiem, mogą to osiągnąć. Wszystkim, którzy rozstrzygnęli kwestię swojej winy i doświadczyli Bożego przebaczenia oraz wybawienia, otrzymali od Pana powód do niekończącej się radości. Tacy mogą wypowiedzieć ze szczerego serca słowa:

„Wielki jest Bóg”

Życie w stanie świętej społeczności z Bogiem sprawia ogromną radość, której nikt i nic nie jest w stanie nam odebrać. Oznacza ono długotrwałe szczęście oraz siłę, którą otrzymujemy od Boga. Pragnie On nam je zapewniać nawet w najtrudniejszych sytuacjach naszego życia.