wokół Tego, który nas miłuje

Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał..
Ewangelia Jana 14:24

 

Chociaż to bardzo ważna prawda, że niezbędna jest osobista społeczność z Panem, to niechaj nikt nie myśli, że ona wystarczy. Jeśli często przebywam z Panem w skrytości, w “komórce”, gdzie On ukazuje mi Swoje myśli, to tym bardziej nie omieszka poprowadzić mnie do społeczności tych, którzy są zgromadzeni wokoło Jego Imienia.

I odwrotnie, jeśli chętnie przebywam w zgromadzeniu świętych, to zostanę dzięki obecności tam pobudzany do częstszego osobistego przebywania i rozmawiania z Panem w komórce, ponieważ Jego obecność w zgromadzeniu daje mi tyle radości, że pragnę zawsze z niej korzystać.

A może ktoś powie: „Mieliśmy takie słabe zgromadzenie“. Dlaczego słabe? Czy Pana tam szczerze nie wzywano? Czy On nie był obecny? Czy może być niewierny Swojej obietnicy?

O, jak błogosławiona jest Jego obecność, jeśli ją z wiarą urzeczywistniamy! Przyznajmy jednak, że częstokroć odczuwamy naszą własną słabość i nędzę duchową. Od nas samych tak wiele zależy.

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad tym?