współudział z uświęconymi

biblia (Mini)

(…) posyłam cię, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi.
Dzieje Apostolskie 26,17-18
 

 

 
W tych słowach Pan Jezus wskazuje na wielką misję, jaką powierza swojemu słudze Pawłowi. Paweł ma się udać do innych narodów i głosić im ewangelię. Zarówno poszczególne punkty tej misji, jak również kolejność, w jakiej zostały wymienione, zachowują do dziś swą aktualność wobec ludzi, którzy są konfrontowani z treścią ewangelii zbawienia w Chrystusie.

 

BY OTWORZYĆ ICH OCZY – najpierw człowiek musi poznać, że wobec Boga jest zgubionym grzesznikiem. Przekonania o tym tragicznym fakcie sam z siebie nie posiada, a szczególnie w przypadku, gdy cieszy się poważaniem w swym otoczeniu. Ale Bóg nie tylko chce pokazać mu, kim jest rzeczywiście, w oderwaniu od opinii pozostałych ludzi, ale także chce otworzyć jego oczy na istnienie i działanie łaski i jedyną drogę do zbawienia.

 

BY ICH ODWRÓCIĆ – człowiek, który rozpoznał swój prawdziwy stan pod działaniem światła Bożego, winien bez zastrzeżeń uznać tę prawdę o sobie i dokonać w swym życiu całkowitego zwrotu – nawrócenia. Musi bezwarunkowo odwrócić się od swego dotychczasowego życia naznaczonego grzechem, niewiedzą o Bogu oraz zaspokajaniem zachcianek własnego „ja” i zwrócić się całkowicie ku Bogu. Wtedy, w tym akcie, dostrzeże, że Bóg oczekuje go od dawna i przyjmuje z otwartymi ramionami, jak miłujący Ojciec.

 

BY DOSTĄPILI ODPUSZCZENIA GRZECHÓW – taka jest Boża odpowiedź na odwrócenie się od grzechu oraz całkowity zwrot ku Niemu. Na podstawie dokonanego przez Jego Syna dzieła zbawienia na krzyżu, Bóg odpuszcza całą winę temu, kto się do Niego zwraca poprzez wiarę w Pana Jezusa. Co więcej, czyni go swoim dzieckiem i jednocześnie uprawnionym do współdziedziczenia ( współudziału )w przeznaczonych do tego dóbr Bożego majątku. Boża radość, trwałe szczęście, wieczne bezpieczeństwo oraz przepełniona niewyobrażalną wspaniałością przyszłość – wszystko to oraz wiele więcej staje się własnością człowieka, KTÓRY NAWRACA SIĘ DO BOGA!