wstał z martwych

biblia (Mini)A gdy weszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, odzianego w białą szatę i zdumiały się bardzo. On zaś rzekł do nich: Nie trwóżcie się! Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego; wstał z martwych, nie ma go tu.
Ewangelia Marka 16,5-6

 

Prawdziwe chrześcijaństwo opiera się na zdumiewającym fakcie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara; (…) jesteście jeszcze w swoich grzechach (1Kor.15,14.17).

Fakt, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, znajduje swoje potwierdzenie w Jego zmartwychwstaniu: Według ducha uświęcenia został ustanowiony (lub udowodniony) Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym (Rz. 1,4).

Panowanie Chrystusa wymaga Jego uprzedniego zmartwychwstania: Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panować (Rz.14,9).

Usprawiedliwienie wierzącego człowieka jest ściśle powiązane ze zwycięstwem Pana Jezusa nad śmiercią i grobem: Został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego (Rz.4,25).

Również nowego narodzenia nie da się oddzielić od zmartwychwstania Pana. Bóg odrodził (lub zrodził na nowo) nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa (1P.1,3).

Zmartwychwstanie wierzących i ich życie wieczne mają również swój fundament w zmartwychwstaniu Jezusa: Bo Ja żyję i wy żyć będziecie (J.14,19; por. Rz.8,11). Wstał z martwych – cóż za cudowna i treściwa wieść!

 

Żyjesz Ty zwycięzco mój, któż Twą sławę głosić może?
Jezu, nie ma na mnie win, boś me grzechy w grobie złożył.
Żyjesz Ty – nie umrę ja, sądem mym śmierć była Twa!