Wstanę i pójdę do ojca

biblia (Mini)

 
Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie.
Ewangelia Łukasza 15,18
 

 

Czy znasz już historię o synu marnotrawnym?

Pewien ojciec miał dwóch synów. Młodszy z nich wziął część majątku, która do niego miała należeć i wyjechał do dalekiego kraju. Tam wydał posiadane pieniądze, prowadząc rozwiązłe życie. Gdy już wszystko roztrwonił, popadł w głęboki niedostatek. Całkowicie zubożały znalazł ostatecznie zatrudnienie jako pastuch świń. Pełen goryczy, musiał wreszcie zauważyć, że powodzi mu się dużo gorzej niż w domu jego ojca. Doszedł do stanu, że złamała się jego duma. Postanowił powrócić do ojca i wyznać Mu całą swoją winę. Jak zamierzył, tak też uczynił. 

Czy wiesz, co wydarzyło się później?

Gdy jego ojciec ujrzał go z daleka, jego serce wypełniło się żalem i współczuciem dla tego syna. Nie chciał ukrywać swojej tęsknoty za nim, więc wybiegł mu naprzeciw, rzucił mu się na szyję i serdecznie go ucałował. Czy spodziewałbyś się takiej reakcji jego ojca? 

To pełne miłości powitanie prowadzi syna marnotrawnego do szczerego wyznania:  Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. W tym momencie szczera relacja między nim a ojcem zostaje uporządkowana – autentyczne zrozumienie swojej winy, pokuta i miłość usunęły wszystko, co ich dzieliło. 

Ta biblijna historia obrazuje nam wyraźnie to, czego pragnie Bóg. Każdy człowiek, który oddala się od Boga, swojego Stwórcy, wcześniej czy później znajdzie się w sytuacji bez wyjścia. Jednak istnieje możliwość, by zawrócić z tej drogi. Najwspanialsze jest jednak to, że Bóg przyjmie nas z otwartymi ramionami jeśli szczerze wyznamy naszą winę przed Nim. On na pewno nas przyjmie i otworzy drogę do całkowicie nowego początku. Dlatego jeszcze dzisiaj przyjdź do Niego – uporządkuj swoje pełne udręczenia życie!