wstęp do świątyni

biblia (Mini)

Przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje.
List do Hebrajczyków 10,19-20

 

Dzieło krzyża – trwały fundament pokoju dla grzesznika, podstawa wypływającego z jego serca uwielbienia dla Boga! Podstawa wiecznej społeczności z Nim – Tym, który objawił się na Golgocie w tak cudowny, błogosławiony sposób! Jakże cennym jest ten krzyż dla samego Boga! W Nim położył On sprawiedliwy grunt, na którym może teraz obejść się z grzesznikiem według bezmiaru swej łaski, jednocześnie nie ujmując nic a nic z żądań swojej świętości. Krzyż ma dla Boga tak wielką wartość, że badając uważnie Jego wypowiedzi o nim, zauważymy, że wszystko, co mówił i czynił już od samego początku, składało niezbity dowód, że zajmuje on w Jego sercu i myślach najwyższe miejsce.
To właśnie tam miał zawisnąć Jego drogi, umiłowany Syn, pomiędzy niebem a ziemią, stając się przedmiotem zniewag, obelg i cierpień, jakimi obsypywali go ludzie i diabeł – przeciwnik – za to, że Jego radością i życzeniem było spełnienie woli Ojca i wywalczenie dla Niego dzieci zrodzonych z łaski. W wieczności to właśnie na dziele krzyża, będącym najdonioślejszym wyrazem miłości Bożej, będą skupiać się oczy wszystkich wykupionych.

Któż pojmie głębię Twej miłości,
O, Panie, co kazała Ci
Opuścić niebios wspaniałości,
Dom Ojca, abyś poniósł Ty
Szyderstwo, bicie, hańbę, śmiech,
Zapłatę za nasz grzech?