wszystko z Bogiem

 


W Bogu dokonamy czynów pełnych mocy.

Psalm 60,14 (BT)

 

W czerwcu 2005 Archiwum Jana Sebastiana Bacha w Lipsku odnalazło dotychczas nieznaną kompozycję tego artysty. Dotyczyło to arii zwrotkowej pt. „Wszystko z Bogiem i nic bez Niego” z roku 1703.

Aria znajdowała się w zbiorze starych druków w Bibliotece księżnej Anny Amalii w Weimarze. Cudem ocalała przed spłonięciem podczas pożaru tej biblioteki we wrześniu 2004 roku, ponieważ była wraz z innymi dokumentami poddana pieczołowitej obróbce restauracyjnej.

„Wszystko z Bogiem” – słowa te można by było umieścić jako motto nad życiem Jana Sebastiana Bacha. W jego kompozycjach nie znajdziemy podziału na muzykę „świecką” i „duchową” – wszystkie jego dzieła miały służyć ku Bożej chwale. Wskazują one na piękno i harmonię dzieł Boga-Stwórcy, jak również na Jego zbawienie.

Kantaty Bacha, które stanowią znaczną część jego dorobku życiowego, są obecnie na nowo grane w Kolegium Bacha w Japonii pod kierunkiem Masaaki Suzuki. Przy czym – ku wielkiemu zdziwieniu mediów – okazało się, że teksty kantat mają niesamowity wpływ na ludzi o zupełnie innej kulturze i bardzo odmiennych poglądach religijnych: niektórzy członkowie japońskiego Kolegium Bacha stali się chrześcijanami.

W bardzo podobnej sytuacji znalazł się przed kilkoma laty japoński muzykolog Keisuke Maruyama. Podczas dokładnych badań wpływu luterańskiej liturgii na kantaty Bacha, stwierdził: „Nie wystarczy czytać chrześcijańskich tekstów. Sam pragnę stać się chrześcijaninem.”