wybór

Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć,
błogosławieństwo i przekleństwo.
Wybierz przeto życie, abyś żył.

5. Księga Mojżeszowa 30,19

 

Wiele rzeczy w naszym życiu nie zależy od nas. Nie możemy na przykład wybrać, jakich będziemy mieć rodziców albo nauczyciela w szkole. Jednak o wielu rzeczach możemy sami zadecydować. Wybieramy sobie zawód, miejsce pracy czy zamieszkania. Jednak i w tym przypadku istnieje wiele czynników, które mają wielki wpływ na podjęcie naszych decyzji.

Najważniejsza decyzja, jaką musimy podjąć, dotyczy naszego życia po śmierci. Tą decyzję musimy podjąć jeszcze za życia – czy chcemy wieczność spędzić w niebie czy w piekle. Nikt automatycznie nie dostanie się do nieba, ale też nikt nie jest z góry przeznaczony do piekła. Tą decyzję musi podjąć każdy osobiście.

Bóg sam stawia nas przed tym wyborem. Mimo, że musi osądzić grzeszników, to jednak mówi: nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Dlatego daje nam wybór, mówiąc: Wybierz przeto życie, abyś żył!

Jak dokonać tego wyboru? Jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, i nie chodzi tutaj o wiarę w Jego egzystencję, to On wybaczy nam nasze winy, abyśmy nie musieli iść na wieczne zatracenie. Może się to stać dzięki zastępczej śmierci Chrystusa na krzyżu Golgoty. On pragnie podarować nam życie wieczne w niebie, abyśmy mogli szczęśliwie z Nim żyć.
Dlatego uwierz jeszcze dziś w Pana Jezusa i przyjmij Go do swojego życia i uczyń Go swoim Panem. Jeśli dokonasz tego wyboru, to nie będziesz musiał już więcej obawiać się żadnej kary ze strony Boga, ale już od tej chwili będziesz mógł się cieszyć, że Twoje imię zostało zapisane w niebie.