wychowanie i łaska

biblia (Mini)Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści,
abyście byli kuszeni ponad siły wasze,
ale z pokuszeniem da i wyjście,
abyście je mogli znieść.

1. List do Koryntian 10,13

 

Ktoś trafnie porównał życie wierzącego człowieka do tarczy zegarowej, po której stale obrotowym ruchem poruszają się dwie wskazówki. Wskazówki te, to jakby ręce Boga, których działanie dostrzegamy w naszym życiu. Mała wskazówka, godzinowa, oznacza wychowującą nas rękę Bożą, natomiast duża wskazówka, minutowa, oznacza rękę Jego łaski.

zegar

Ta duża, wskazówka prób i doświadczeń naszego życia, przesuwa się bardzo powoli. Bóg dopuszcza w naszym życiu szereg różnych doświadczeń, przez które wychowuje nas dla siebie oraz w celu jej umocnienia, poddaje próbie naszą wiarę. Każde dziecko Boże musi poznać to nie zawsze przyjemne wychowywanie przez Pana. Podczas gdy wskazówka godzinowa porusza się tak powoli, wskazówka minutowa – ta świadcząca o łasce – obraca się dwanaście razy szybciej.

Czyż nie jest to piękną ilustracją obfitości łaski, którą Bóg tak hojnie okazuje nam w naszym życiu? Tej łaski doświadczamy szczególnie wyraźnie właśnie w czasie prób – symbolizuje to duża wskazówka ciągle przesuwająca się nad małą. Obie wskazówki są stabilnie osadzone na wspólnej, mocnej osi, która jest obrazem niezmiennej miłości naszego Boga i Ojca. To z Jego miłującego serca pochodzi wszystko, czego pozwala On nam doświadczać. Ponieważ Bóg nas miłuje, czasami musi nas karcić. Dopuszcza do nas cierpienia, choroby, próby, problemy, aby doprowadzić nas do wyznaczonego przez siebie celu. Jakże dobrze, gdy wiemy, że Jego druga ręka, ręka obdarowująca obficie łaską, także jest zawsze z nami, aby nas wesprzeć, pokrzepić, dodać sił i otuchy! Potrzebujemy obu tych rąk, aby duchowo wzrastać, aby wychodzić z duchowego niemowlęctwa i stawać się dojrzałymi chrześcijanami.