wypełnione życie

biblia (Mini)
Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?

Ewangelia Mateusza 16,26

 

Niejeden pracuje ciężko przez całe życie i odnosi zawodowe sukcesy, zyskując uznanie pracodawcy i współpracowników. Jednak zapominają o nim szybko, gdy tylko przejdzie na emeryturę. Inny jest szanowanym radnym – przez długie lata służył miastu. Wielu ubolewa, gdy przychodzi chwila jego rozstania się z karierą, a na jego pogrzebie wymienia się liczne zasługi. Jeszcze inny żyje pełną piersią. Pozycja finansowa pozwala mu na wszystko – willa nad morzem, podróże, urlopy… Wszyscy trzej posiadają „wypełnione życie” – przepełnione pracą, zaszczytami, sławą, bogactwem i przyjemnościami. Być może Twoje życie jest również wypełnione naglącymi terminami i zajęciami. Twój terminarz na następny rok już dawno jest zapełniony. Ale czy uwzględniłeś nadchodzącą wieczność?- Ona nadchodzi wraz ze sprawiedliwym sądem Boga. Dlaczego?- Ponieważ obok osiągnięć nagromadziłeś w swym życiu bagaż nieprawości. Czy jest ktoś, kto mógłby wyprzeć się tych wielu złych myśli i słów oraz niegodnych czynów, które każdy z nas posiada na swym koncie?

W oczach Boga to nie są błahostki, lecz grzechy w najprawdziwszym znaczeniu tego słowa. Zapłatą za grzech jest śmierć – mówi Biblia (Rz.6,23). Wniosek jest prosty – Bóg musi ukarać nas za nasze grzechy. Dziś jednak oferuje nam jeszcze łaskę w zastępczej śmierci swego Syna, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Szczere wyznanie obciążającej nas winy, uznanie się przed Bogiem w pokorze za zgubionego grzesznika i wiara w Jezusa Chrystusa zapewniają nam przebaczenie i życie wieczne. Zważmy na to: troska o zbawienie podążających na zatracenie dusz daleko przerasta wartość tak zwanego „wypełnionego życia”.