Wywyższony Chrystus

biblia (Mini)

Dlatego też Bóg wielce go wywyższył.
List do Filipian 2,9

 

 

Dzisiejszy werset wymaga wytłumaczenia dwóch kwestii: kto został wywyższony i z jakiego powodu?

Kogóż innego mógł Bóg wywyższyć, jeśli nie swojego Syna i z jakiegoż innego powodu, jeśli nie z najgłębszego uznania dla dzieła, którego dokonał. Chwała Ojca ujawniła się w Nim poprzez wzbudzenie Go z martwych (por. Rz.6,4).

Czterdzieści dni później Jezus Chrystus został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga (Mk.16,19).

Ukończywszy swoje dzieło, Pan Jezus może teraz „odpoczywać” w chwale. Nawet w swoim odpoczynku jest On jednak aktywny w życiu tych, których odkupił. Będąc ich najwyższym kapłanem, widzi wszystkie ich niedomagania i wstawia się za nimi u Ojca. Tak więc mają oni możliwość by przystępować do tronu łaski, by dostąpić miłosierdzia i znaleźć łaskę ku pomocy w stosownej porze (Hbr. 4,16).

Ze swojego miejsca w niebie, gdzie przebywa, rozdaje on dary, powołuje ewangelistów, pasterzy i nauczycieli, tak, by Kościół, Jego ciało, składające się ze wszystkich nowo narodzonych wierzących, mógł wzrastać i budować się (por. Ef.4,8-12). Będąc w niebie, wywyższony Chrystus oczekuje na dwa wydarzenia, które okażą Jego chwałę: chwili Jego przyjścia po swą umiłowaną Oblubienicę, czyli Kościół, za który oddał swe własne życie oraz momentu Jego kolejnego przyjścia – w chwale, gdy Jego wrogowie zostaną uczynieni podnóżkiem Jego stóp i gdy zajaśnieje sprawiedliwość.

 A ty…
Gdzie w tym czasie będziesz?