za rękę

biblia (Mini)

Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się. Ja cię wspomogę!
Księga Izajasza 41,13

 


Ostre, zimowe słońce padało na oślepiająco biały śnieg pokrywający jedną z najwyższych alpejskich gór. Po jej zboczu wspinał się wędrowiec, idąc krok w krok za swoim przewodnikiem. Nie potrafił się nasycić wspaniałymi widokami i całym pięknem, które go otaczało i rozpościerało się przed jego oczami w całej okazałości. Pełen zaufania oddał się pod kierownictwo swojego przewodnika, bez obawy podążając za jego śladami, pomimo że wcale nie znał drogi, którą go prowadzono.

 

Nagle jednak zatrzymał się. Wyraźnie wahał się, czy iść dalej. Kroczący przed nim mężczyzna przekroczył właśnie co prawda wąską, ale też niezwykle głęboką i ciemną przepaść, a teraz wyciągał swoją silną rękę w kierunku towarzysza, wzywając go, aby ten podał mu swoją. Wędrowiec jednak nadal się wahał i pełen strachu spoglądał na głębię pod swoimi stopami. Mężczyzna uspokoił go, mówiąc dobitnie:  Proszę uchwycić się mocno mojej ręki; ta dłoń nie wypuściła jeszcze nigdy żadnego człowieka! Teraz mężczyzna silnym uściskiem złapał wyciągniętą ku niemu rękę przewodnika i po chwili znalazł się szczęśliwie po drugiej stronie stromego, niebezpiecznego urwiska.

 

Jezus także prowadzi za rękę każde dziecko Boże, a ręka naszego Pana jeszcze nigdy nie wypuściła żadnego człowieka, który z ufnością się jej uchwycił. I nawet, jeśli nasza droga również wiedzie nad przepaściami, urwiskami, stromymi zboczami, to zawsze możemy być pewni: Kto jest przez Niego prowadzony i znajduje się pod Jego możną opieką, jest bezpieczny na wszystkich drogach.

 

„Jezusowa silna dłoń, trzyma mocno mnie na wieki 
  Zbyt mnie drogo kupił On, by wypuścić miał z opieki. 
  Mój Zbawiciel przy mnie trwa, o najlepsza ufność ma!

  Z Jego mocnej ręki już, nikt wszak wyrwać mnie nie może, 
  On mój Pasterz, On mój stróż, zawsze wiernie mi pomoże. 
  Jego siła wiecznie trwa, to najlepsza ufność ma!”