zakombinować

biblia (Mini)


Pozbawiacie otuchy serce sprawiedliwego (…), a wzmacniacie ręce bezbożnego.
Ezechiela 13,22

 

Pewien chrześcijanin miał wypadek samochodowy i przy wykupie następnego ubezpieczenia OC stracił wszystkie zniżki. Agent ubezpieczeniowy zaproponował przejście do innego Towarzystwa, co pomogłoby zachować mu korzystną ulgę. Po wypełnieniu niezbędnych dokumentów agent dał mu jeszcze jeden druk do podpisu, który potwierdzał, że wykupujący ubezpieczenie nie utracił prawa do korzystania ze zniżek.
„Nie mogę tego podpisać, bo byłaby to nieprawda” – powiedział ten brat.
„Ale nikt tego nie sprawdza – odpowiedział agent – a poza tym, wszyscy tak robią. Na co wierzący odpowiedział: „Nie podpiszę tego, bo boję się Boga i wolę raczej nie mieć zniżek i pozostać w poprzednim towarzystwie ubezpieczeniowym”.

Każdy z nas z pewnością był w takiej sytuacji. Ileż to razy słyszeliśmy opowieści o tym, jak ktoś sobie coś „załatwił”, „zakombinował” czy wykorzystał jakiś kruczek prawny. Miejmy świadomość, że takie postępowanie jest sprzeczne z normami Boga, który jest święty i sprawiedliwy. Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani, aby być święci tak jak On i mamy odrzucić również wszystko to, co jest nielegalne i sprzeczne z ziemskim prawem. Pamiętajmy też, że nasze postępowanie ma wpływ na innych. Wiara Tesaloniczan dodawała otuchy Pawłowi, a grzech w Koryncie wywoływał zniechęcenie i zgorszenie w całej okolicy. Niektórzy wspominając cudzołóstwo Dawida albo wątpliwości Tomasza, usprawiedliwiają swój brak wiary i chwiejne postępowanie. Dobrze jest jednak mieć w pamięci piękne świadectwa, na przykład Filemona, którego wiara i miłość była pokrzepieniem dla wielu serc (Fil. 5-7).