zamiary Boże

biblia (Mini)

Nie uchylałem się bowiem
od zwiastowania wam całej woli Bożej.

Dzieje Apostolskie 20,27

 

Wieczny zamysł Boży obejmuje plany, jakie miał On w swoim sercu już od wieczności. Za pośrednictwem apostołów Bóg objawił nam je w Nowym Testamencie, a my, wierzący, jesteśmy objęci tym zamysłem. W Liście do Efezjan apostoł Paweł mówi o czterech jego wymiarach. Chce, abyśmy zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość tych Bożych zamiarów.

Szerokość:
Na podstawie dzieła zbawienia dokonanego przez Jego Syna Jezusa Chrystusa, Bóg chce wyratować ludzi ze wszystkich ludów, plemion, warstw społecznych i przyjąć ich jak swoje dzieci, które będą miały wieczne mieszkanie u Niego, w domu Ojca.

Długość:
Zamysł łaski Bożej jest wieczny, tak samo jak  sam Bóg. Jego plany wypełnią się w wieczności. My, którzy dziś wierzymy w Pana Jezusa i tym samym należymy do Kościoła (lub Zgromadzenia), czyli do ogółu wszystkich zbawionych obecnego czasu łaski, będziemy przebywać na wieki w domu Ojca jako Jego dzieci.

Wysokość:
Mówi ona o wzniosłym i wysokim stanowisku, które zostało nam ofiarowane jako wierzącym. Każdy z osobna został uczyniony synem samego Boga, natomiast jako całość tworzymy Zgromadzenie Boga, które posiada ścisłą relację z Panem Jezusem: jesteśmy Jego Ciałem i Oblubienicą.

Głębokość:
Przypomina nam o tym, jak głęboko musiał zejść i uniżyć się Pan Jezus, aby móc nas odkupić i urzeczywistnić odwieczny zamysł serca Bożego: musiał stać się człowiekiem i jako człowiek zająć nasze miejsce w sądzie, ponosząc śmierć, na którą to my zasłużyliśmy sobie grzesząc.

A ty..

Czy poznałeś już szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, Jego planów?

Zamiary Boże…
…względem ciebie?