zapieczętowani Duchem Świętym

biblia (Mini)
W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym.
List do Efezjan 1,13

 

Każdy, kto uwierzył wieści, jaką niesie ze sobą ewangelia zbawienia, został zapieczętowany Duchem Świętym. Przebywa On w każdym nowonarodzonym wierzącym. Gdy zamieszkał w odkupionych Pana, złączył ich wszystkich w jedno niepodzielne ciało, ciało Chrystusa, Kościół Boży. Jest ono oblubienicą, przyszłą małżonką Baranka (Obj. 19). Zabranie z tego świata tych, którzy stanowią oblubienicę Chrystusa oraz wprowadzenie ich do domu Ojca, jest głównym, najwznioślejszym zadaniem przebywającego na ziemi Ducha Świętego.

Jeżeli zbawieni mają więcej serca i czasu dla świata oraz ziemskich rzeczy niż dla Pana i Jego interesów, Duch Święty jest skrępowany i nie może swobodnie działać. Gdy ociągamy się i wałęsamy w „drodze do domu”, jeśli wyjście na spotkanie Oblubieńca nie jest naszym priorytetem, nie dziwmy się na dźwięk słów zasmuconego Ducha Świętego: Nie zatrzymujcie mnie! (por. 1M. 24,56). Nie możemy traktować oddzielnie naszej promiennej nadziei na powtórne przyjście Pana od dzieła, jakie wykonuje w nas Duch. Jeżeli nie będziemy uważnie słuchali jego głosu, z pewnością gorliwość, z jaką oczekujemy momentu ujrzenia naszego Pana, drastycznie zmaleje. Duch Święty zstąpił na ziemię, aby objawić wierzącym cudowną chwałę Syna Bożego. Chce posiadać bez reszty nasze serca dla Niego i jest szczęśliwy, gdy je dostaje. Jeśli nie – jest zasmucony i pohamowany w działaniu.

Godnym uwagi jest fakt, że ostatnią wzmiankę o Duchu Świętym w Słowie Bożym znajdujemy w ostatnim rozdziale Biblii, gdzie czytamy: A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź!. Widzimy tutaj praktyczną manifestację jedności Ducha: serca świętych zjednoczone są we wspólnym pragnieniu i rwą się tęsknie do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa.

Duch Boży nieustannie podejmuje ten trud, aby Baranek mógł usłyszeć wreszcie płomienną modlitwę wypływającą z serca Jego umiłowanej oblubienicy:
Amen, przyjdź Panie Jezu!