zapieczętowani

biblia (Mini)

W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym.
List do Efezjan 1,13

 

 

Drugim błogosławieństwem powiązanym z Osobą Ducha jest to, że zostaliśmy Nim zapieczętowani – po tym, gdy usłyszeliśmy słowo prawdy i ewangelię naszego zbawienia, a następnie uwierzyliśmy, zostaliśmy zapieczętowani Duchem Św. Aby lepiej zrozumieć, co oznacza to w praktyce, zastanówmy się, kim byli wówczas odbiorcy listu do Efezjan i w jakich okolicznościach żyli.

 

Żyjący w tamtych czasach Grecy i Żydzi, słysząc słowo „pieczęć”, mieli przed oczyma od razu konkretne skojarzenie. Pieczęć oznaczała dla ludzi przede wszystkim ochronę, pewność i znak przynależności. Gdy ktoś przybił swą pieczęć, to oznaczało, że dana rzecz do niego należy. Znamy to częściowo jeszcze w obecnych czasach – pomyślmy np. o owczarni. Gdy ktoś przychodzi do owczarni, w której jest 100 owiec i kupuje sobie na własność 20, ale nie chce ich jeszcze wziąć ze sobą, to wypala tym owcom swoje inicjały albo jakikolwiek inny znak, który udowadnia, że te owce należą do niego. Zostają one co prawda jeszcze na jakiś czas przy pozostałych 80-u, ale każdy widzi po tej pieczęci, którą na sobie noszą, że ta owca należy do tego, który ją kupił.

 

W taki właśnie sposób Duch Święty jest pieczęcią utrwaloną na nas. Jeśli posiadamy Ducha Św., to jest On dla nas gwarancją i zapewnieniem tego, że należymy do Boga. Duch Św. chciałby utwierdzić nas w tym przekonaniu, podarować nam pewność zbawienia. Bóg nie wyratował, nie zbawił nas po to, aby pozostawić nas w stanie niepewności albo obawy, czy my rzeczywiście jesteśmy Jego własnością czy też nie. Nie, On dał nam Ducha Świętego jako dowód na to, jako pieczęć, jako gwarancję tego, że należymy do Niego – tak, jak te owce, noszące na sobie trwały znak własności. Gdy Bóg patrzy na ludzi, widzi nas od razu z pieczęcią Ducha na sobie. W ten sposób możemy być całkowicie przekonani, że już na zawsze należymy do Niego!