zaprzeć się siebie

biblia (Mini)Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją, kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa.
Ewangelia Łukasza 9,23-24

 

Wyrzeczenie jest z pewnością pierwszą myślą, która kojarzy się z tym, co Pan Jezus określa jako „zaparcie się samego siebie”. Wielu wierzących ma różne pomysły co do tego, czego chrześcijanie powinni się wyrzec. Niektórzy myślą w tym miejscu o niegodnym chrześcijanina hazardzie, tańcach, czy innych „światowych rzeczach”. Są też ludzie religijni, którzy twierdzą, że należy zrezygnować z tych rzeczy w pewnym okresie roku, np. gdy jest Wielki Post. Jednakże zwykła rezygnacja z tych rzeczy przeważnie prowadzi do spotęgowania dumy i przekonania o własnej duchowej wartości. Nie to miał Pan na myśli, mówiąc w tym miejscu o zaparciu się samego siebie! On myślał o odsunięciu siebie, egoizmu, o wyrzeczeniu się własnego „JA”. Pisząc „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję przeto już nie ja”, apostoł nie myślał o wyrzeczeniu się czegokolwiek, lecz o tym, że uznał w swym sercu , że sam w sobie jest bez wartości, bo tylko wtedy mógł w nim zamieszkać Chrystus.

Myśl odnosząca się do wzięcia krzyża kojarzy się z czymś niezbyt przyjemnym. Ludzie mówią tu o postach, modlitwie lub publicznym przyznaniu się do Chrystusa przed innymi jako o wzięciu na siebie krzyża. Ale tu chodzi o „krzyż” oznaczający śmierć i koniec mojego własnego Ja!

Jakąż ulgę odczuwa każdy, kto zrozumie tę prawdę i zastosuje ją w swym życiu! Gdy zda sobie sprawę z końca własnego „ja”, końca wszystkiego, co pochodzi ze mnie i z moich własnych sił, dojdzie tym samym do końca wszelkich zmagań i walk. Osoba taka, gdy teraz potrafi zaprzeć się siebie, żyje teraz w Jezusie Chrystusie i może postępować w nowości życia. Wyrzekłszy się samego siebie, polegając na Nim – na Chrystusie, znajdzie nową siłę, pomagającą odłożyć na bok rzeczy, które przeszkadzają życiu wiary i rozwijaniu się nowej natury.