zaufać Bogu

biblia (Mini)

Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie.
Księga Psalmów 125,1

 

W jaki sposób możemy ufać Bogu każdego dnia?

Po pierwsze, jeśli będziemy wierzyli Jego Słowu. Musimy uznać wszystko, co jest opisane w Biblii za prawdziwe, właściwe i dobre. Po drugie, powinniśmy zawierzyć Jego obietnicom oraz kierować się Jego wskazówkami. W ten sposób Słowo Boże stanie się fundamentem naszego życia. Jeśli w taki sposób będziemy ufać Bogu, nigdy nie zatoniemy, nawet podczas największych burz naszego życia.

Pomimo ciężkich chwil jakie niejednokrotnie przeżywamy w naszym życiu, w Panu zawsze znajdziemy wewnętrzny spokój. W zupełnej ufności do Niego będziemy czekać na Jego pomoc. Dawid jest w Biblii szczególnym przykładem osoby niezwykle ufającej Bogu. Swoje doświadczenia z Bogiem opisał, dla naszego wielkiego pocieszenia, w Księdze Psalmów.

Pan jest mocą moją i tarczą moją,
w nim zaufało serce moje i doznałem pomocy,
rozweseliło się serce moje
i pieśnią moją będę go sławił”
                                 (Ps. 28,7)

Ale ja tobie ufam, Panie!
Mówię: Tyś Bogiem moim.
W ręku twoim są losy moje
                                   (Ps. 31,15-16)