Zbawiciel i Orędownik

biblia (Mini)I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni,
tak musi być wywyższony Syn Człowieczy,
aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Ewangelia Jana 3,14-15

 

Pewien włoski malarz przedstawił na swym obrazie scenę, która nawiązuje do 4. Księgi Mojżeszowej rozdz. 21,6-9. W centrum obrazu widzimy miedzianego węża, który wzniesiony jest na drzewcu, oraz Mojżesza, który na niego wskazuje. Wokół znajduje się wielu synów izraelskich, którzy z powodu nieposłuszeństwa Bogu zostali śmiertelnie ukąszeni przez węże. Każdy człowiek ma wybór! Po prawej stronie widzimy tych, którzy spoglądają – tak, jak Bóg nakazał – na miedzianego węża i zostają uzdrowieni. Po lewej widzimy zaś tych, którzy tego nie czynią, odrzucając oferowany im ratunek. Przed Mojżeszem klęczy pewien człowiek, który zamiast spojrzeć na miedzianego węża, prosi go o pomoc – ten też jest zgubiony. Inny śpi głębokim snem – ten jest również zgubiony. Trzeci opatruje swoje rany – bezskutecznie. Czwarty walczy z gadami: zabija jednego, a zostaje ukąszony przez drugiego – też jest zgubiony… Obok miedzianego węża widzimy stojących ludzi – z ich twarzy promienieje spokój i radość. Rozmawiają ze sobą o wspaniałym wybawieniu, jakie dał im Bóg. Oni bowiem zgodnie z Bożym nakazem z wiarą spojrzeli na miedzianego węża i zostali uzdrowieni.

Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak Jezus, Syn Boży, był wywyższony na krzyżu Golgoty. Każdy ma wybór! Jak śmiertelnie ukąszeni przez węże Izraelici zostali uzdrowieni, spoglądając na miedzianego węża umocowanego na drzewcu, tak każdy grzesznik zasługujący na wieczną śmierć może dostąpić zbawienia, gdy zwróci się z wiarą i spojrzy na Jezusa Chrystusa, cierpiącego za niego na krzyżu.