zbawisz męża? zbawisz żonę?

biblia (Mini)Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała, a jeśliby opuściła, niech pozostanie niezamężna albo niech się z mężem pojedna; niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan: Jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi; i żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża; inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie; w takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Bo skądże wiesz, żono, że zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę?
1. List do Koryntian 7,10-16

 

Wszyscy wiemy, że małżeństwo to jeden z takich obszarów w tym świecie, w którym święta wola Boga jest permanentnie deptana. Również i my jako wierzący znajdujemy się w niebezpieczeństwie, aby przejąć myślenie środowiska, którym jesteśmy otoczeni i nie widzieć tych spraw w klarownym świetle Boga.

Dla tych, którzy są w małżeństwie, apostoł nie daje własnych rad, ale bezpośredni nakaz Pana – żona ma nie opuszczać męża. Jeśliby go opuściła, ma pozostać niezamężną albo się z mężem pojednać. Również i mąż ma się z żoną nie rozwodzić.

Następnie apostoł zajmuje się trudnym przypadkiem, gdy wierzący ma niewierzącą żonę lub na odwrót. Nie jest tu mowa o sytuacji, w której wierząca osoba poślubia niewierzącą – to jest ewidentnie wbrew myśli Pana (2. Kor 6,14). Tutaj chodzi o małżeństwa mieszane, w których jedna ze stron nawróciła się w trakcie trwania małżeństwa. W tym przypadku związek z niewierzącym nie zanieczyszcza wierzącego. Wręcz przeciwnie – to niewierzący małżonek i dzieci narodzone z tego związku są uświęcone. Uświęcenie i świętość nie oznaczają stanu duchowego, który stawia ich w żywej relacji z Bogiem i daje zbawienie.

Tu zawarta jest myśl, że przez wierzącego związek ów jest czysty i uznany przez Boga, a wierzący może w nim pozostać. Poddając się pod prowadzenie Pana, przyjmujemy z Jego ręki to, do czego dopuścił – nawet w trudnych przypadkach, gdy niewierzący partner opuszcza swego wierzącego małżonka.