zbyt czyste oczy

Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło, nie możesz spoglądać na bezprawie.
Księga Habakuka 1,13

 

Dzisiaj powszechnie uważa się, że właściwe jest to, co większość ludzi uważa za dobre i jak postępuje. Gdy zaś ktoś odważy się nazwać ogólnie przyjęty sposób postępowania czymś złym, natychmiast pojawia się pytanie: „A cóż jest w tym takiego złego?”.
Wielu wie, o czym mówi Biblia: wszyscy ludzie zgrzeszyli. Ale to, co czynią wszyscy, nie może być przecież takie złe – nieprawdaż?

Tak, właśnie w ten sposób lub podobnie myślimy o grzechu. Każdy zgrzeszył – włącznie ze mną – dlatego też przyzwyczailiśmy się do tego stanu i relatywizujemy go. Stosując skażone porównania, nawet już nie zauważamy, że w naszym życiu wszystko jest złe. Wiele rzeczy nawet nam się podoba, pomimo że Biblia nazywa je grzechem.

Wprawdzie przyzwyczailiśmy się do grzechu w naszym życiu i do różnych niewłaściwych zachowań w społeczeństwie, Bóg jednak nie może do nich przywyknąć, nawet jeśli trwają od setek lat. On jest święty. Nam mogą się niektóre złe rzeczy nawet podobać, On natomiast się nimi brzydzi. On osądza je i pociągnie nas za nie do odpowiedzialności.

Jest jeszcze na szczęście dobra wiadomość: nawet jeśli Bóg nienawidzi grzechu, to miłuje grzesznego człowieka! Z tego też powodu posłał Jezusa Chrystusa, swojego Syna na ziemię, aby dokonał przebłagania za grzechy przez swoją śmierć na krzyżu. Przebłaganie to obejmuje każdego, kto w szczerości serca wyzna swoje winy przed Bogiem i uwierzy w dzieło Chrystusa dokonane na Golgocie.