Zmaż swoje grzechy

 


Zmaż swoje grzechy sprawiedliwością.

Księga Daniela 4,24

 

Tak brzmiało Boże ostrzeżenie skierowane przez proroka Daniela do babilońskiego króla Nebukadnesara. Król ten nie usłuchał głosu Bożego, nie zerwał z grzechem i dalej kroczył swą niewłaściwą drogą. Cierpliwość Boża była wielka. Bóg czekał dwanaście miesięcy, a po tym czasie Nebukadnesara dosięgnął sąd Boży trwający przez pewien czas życia króla, który Bóg zapowiedział mu wcześniej we śnie.

Jak ważne jest zawarte w tej opowieści pouczenie oraz przekazane przez Boga ostrzeżenie! Jeśli Bóg często ostrzega nas, abyśmy opuścili dotychczasową drogę grzechu i niesprawiedliwości, a my lekceważymy bogactwo jego dobroci, cierpliwości i pobłażliwości (Rz. 2,4) oraz nie zważamy na to, że dobroć Boża prowadzi nas do opamiętania, to wkrótce możemy doświadczyć tragicznych skutków naszego postępowania!

Być może niejeden człowiek w swym sercu przyzna, że droga pokuty i wiary jest właściwą drogą, ale równocześnie odczuwa zniewalającą moc grzechu i świata, które są przeszkodą, aby nią kroczyć. Oby więc każdy posłuchał głosu Bożego i uchwycił się ratujących rąk Zbawiciela! Bóg miłuje grzesznika, chociaż nienawidzi grzechu. Tylko On wie, jak każdemu pomóc. On daje siłę, światło i łaskę i każdego pokutującego grzesznika przenosi na bezpieczną, niewzruszalną skałę zbawienia – na Chrystusa. Uwolniony od mocy grzechu i szatana, może wtedy czcić Boga przez wykonywanie uczynków sprawiedliwości i miłosierdzia.

Jakąż powagą przepełnione jest wezwanie zawarte w dzisiejszym wersecie! Szczególnie dla dzieci wierzących rodziców, które wiedzą o konieczności zbawienia oraz o wiodącej do niego drodze, a pomimo tego wciąż nie zdecydowali iść za Panem! Nie czekaj dłużej! Pamiętaj, że cierpliwość Boża może niespodziewanie się zakończyć.