znaleźć…


Któż bowiem jest Bogiem oprócz Pana?
Kto jest skałą prócz Boga naszego?

Psalm 18,32

 

W latach 80. XX wieku wielu francuskich dyplomatów i dziennikarzy było przez długie miesiące, a czasem lata, przetrzymywanych w Libanie jako zakładnicy. Okoliczności, w jakich się znaleźli, były niezwykle trudne. Niektórzy z nich opowiadali później o swoich wewnętrznych i duchowych przeżyciach, jakie towarzyszyły tej niewoli.

Roger Auques opowiadał: „Ludzie, którzy mnie uprowadzili, pozwolili mi zatrzymać moją Biblię […]. Moja niewola była konieczna, abym ponownie zwrócił uwagę na Boga. Bóg jest skałą – tak, jak jest napisane w Psalmach”.

Marcel Carton wypowiedział się tak: „Sam nie wiem, ile razy w kółko czytałem te same powieści, ale szczególnie Biblię”. Carton wierzył w istnienie Boga, ale nie żył naśladując Jezusa Chrystusa. „W czasie tej niewoli ponownie odkryłem, czym jest modlitwa”– powiedział.

„Biblia podpierała moją wiarę, żywiła ją i umacniała – wyznał JeanPaul Kauffman. – Jednocześnie Biblia udowodniła, że jest w stanie udzielić prawdziwego duchowego pokrzepienia poprzez takie historie jak Joba czy Józefa oraz innych, mówiących o ludziach, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, ale ponieważ wierzyli w Boga, nie utracili nadziei i przezwyciężyli trudności. Tak i dla mnie Biblia stała się stałym, osobistym źródłem pocieszenia. Ja i Bóg nigdy nie straciliśmy się z oczu, ale tam odnaleźliśmy się w szczególny sposób.”

Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć
i wyratować ich od zagłady.
Niechaj wysławiają Pana za łaskę jego
i za cuda jego dla synów ludzkich!
                                 (Psalm 107, 20-21).